thema's

diversiteit en inclusie

None

Inkomensconsulenten, klantmanagers en andere uitvoerend professionals spannen zich in om iedereen mee te laten doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een flinke uitdaging, omdat die arbeidsmarkt én de maatschappij in het algemeen nog steeds drempels opwerpen. Uitvoerend professionals proberen deze drempels te verlagen en zetten zich dagelijks in voor gelijke kansen. SAM ondersteunt hen daarbij.

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond.

Uitvoerend professionals werken dagelijks aan een steeds inclusievere arbeidsmarkt. Waar iedereen de begeleiding krijgt die nodig is om volwaardig mee te doen.

dit vindt SAM

SAM vindt dat iedereen een eerlijke kans verdient. In de maatschappij in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder. Helaas is de werkelijkheid vaak nog anders. Ons beroepsstatuut schrijft voor dat wij ‘het goede doen’. Dat betekent dat we in ons werk als uitvoerend professional in het publiek sociaal domein moeten bijdragen aan eerlijke kansen voor iedereen.

We merken echter dat we in ons werk samen met kandidaten en cliënten door te veel hoepels moeten springen en dan nog vaak niet uitkomen waar we willen zijn: een plek waar iemand mee kan doen, gelukkig wordt en op eigen wijze van waarde kan zijn.

Als het gaat om gelijke kansen en non-discriminatie, geven klantmanagers en andere uitvoerend professionals bovendien aan dat zij meer rugdekking nodig hebben van leidinggevenden. Het is een gevoelig onderwerp en het kost tijd om dit goed aan de orde te stellen. Praten over (onbewuste) discriminatie vraagt een open houding en een luisterend oor. Wij dringen daarom aan op inclusief leiderschap, op alle niveaus.

terug naar de inhoudsopgave