thema's

psychische kwetsbaarheid

None

Het doel: ervoor zorgen dat meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en behouden. Ga er maar aan staan. Het vinden van een baan is één. Vervolgens is de uitdaging op de werkvloer mentaal veerkrachtig te blijven. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor mensen met psychische kwetsbaarheid en hun begeleiding naar werk.

Vanaf 2013 lopen er diverse landelijke en regionale projecten om de samenwerking tussen UWV, GGZ en gemeenten te verbeteren voor de re-integratie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Dit zijn belangrijke projecten omdat mensen met een uitkering drie keer vaker psychische hulp ontvangen (GGZ-behandeling of medicijnen voor psychische klachten) dan werkenden of schoolgaanden.

Maar nog belangrijker is de constatering dat werk bijdraagt aan herstel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Lex Burdorf, hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum. We willen er als beroepsvereniging daarom alles aan doen om professionals te ondersteunen en beleidsmakers en politici te laten zien dat er op het gebied van wet- en regelgeving én op het gebied van uitvoerend beleid nog werk aan de winkel is.

dit vindt SAM

Ondanks allerlei projecten en stimuleringsregelingen worden veel mensen met een psychische kwetsbaarheid niet optimaal ondersteund bij hun re-integratie. Terwijl ze wel graag aan het werk willen. In de praktijk zijn er nog te grote hobbels op die weg naar werk. Hobbels die voor professionals lastig te omzeilen zijn.

Wij zien in de praktijk bijvoorbeeld dat re-integratie en zorg gescheiden blijven van elkaar, waardoor het lastig is om met professionals uit andere domeinen samen te werken. En die scheiding bemoeilijkt ook de informatievoorziening.

Een andere scheiding die we zien is die tussen ‘zorgklanten’ en ‘werkklanten’. De doelgroep waarbij je ingedeeld wordt bepaalt grotendeels welke ondersteuning je krijgt bij je wens om aan het werk te gaan. In de ‘werkklanten’, die gemakkelijker bemiddelbaar zijn, vooral op de huidige arbeidsmarkt, wordt het meeste geïnvesteerd, terwijl zij hun weg waarschijnlijk toch wel vinden. Het is juist nu de tijd om te investeren in de ‘zorgklanten’. Voor hen is werk bovendien een belangrijke stap op weg naar herstel.

Jildau His van ’t Zand, programmamanager van SAM, schreef dit opiniestuk over die hardnekkige hobbels bij re-integratie van psychisch kwetsbare kandidaten.

Het is in elk geval nodig dat beleidsmakers en politici zien dat er op het gebied van wet- en regelgeving én op het gebied van uitvoerend beleid nog werk aan de winkel is.

terug naar de inhoudsopgave

podcast

Jildau His van ’t Zand vindt dat casemanagers meer tijd en aandacht moeten kunnen hebben voor de mensen waarom het gaat. “Echt contact is heel belangrijk. Maar mensen moeten ook de regie krijgen over hun eigen traject, dat levert echt wat op.”

terug naar de inhoudsopgave

video

Peter groeide in vijf jaar (!) van dagbesteding naar een betaalde parttime baan. Door geduld, aandacht, véél afstemming en samenwerking tussen afdelingen van de gemeente Ooststellingwerf, met GGZ en met welzijnsorganisaties.

terug naar de inhoudsopgave