SAMendenkgroepen

gelijke kansen

None

We merken dat we in ons werk samen met kandidaten en cliënten door te veel hoepels moeten springen en dan nog vaak niet uitkomen waar we willen zijn: een plek waar iemand mee kan doen, gelukkig wordt en op eigen wijze van waarde kan zijn.

In deze SAMendenkgroep bespreken we uitdagingen en oplossingen. Alle input die jij kunt leveren is dus welkom. Welke interventies werken volgens jou? Welk probleem is nog onderbelicht? Sluit je aan, zodat we samen al onze collega’s én leidinggevenden in het land kunnen adviseren over manieren waarop we gelijke kansen creëren voor iedereen.

In deze SAMendenkgroep is er ook ruimte om aandacht te besteden aan de uitvoering van de Wet Inburgering. Deze wet wordt door de professionals van de gemeenten uitgevoerd en in deze SAMendenkgroep zouden we graag willen kijken hoe wij jullie als professionals verder kunnen ondersteunen in deze regierol. Natuurlijk willen we ook graag succesverhalen met elkaar delen, zodat we onze krachten kunnen bundelen in het zoeken naar oplossingen.

introductie experts

Celia Maryanan

Celia is programmamanager bij SAM en houdt zich bezig met inburgering, diversiteit & inclusie/ gelijke kansen. Ze werkt al jaren in het sociaal domein, bij verschillende organisaties waaronder gemeente en met alle doelgroepen. Op dit moment werkt zij bij Tiem, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet voor de Gemeente Zwolle als Adviseur Werk en Ontwikkeling, gedetacheerd via SHMC.
"Toch is het best spannend om nu aan te schuiven bij de werkgroep van de Werkagenda VIA. Dat is toch het niveau van beleidsmakers van het ministerie en allerlei grote landelijke organisaties.

Heel graag zet ik de komende tijd mijn kennis en ervaring in om met zoveel mogelijk collega’s in het land dit thema onder de aandacht te brengen vanuit het perspectief van de uitvoerend professional."

terug naar de inhoudsopgave