Wij zijn allemaal uitvoerend professionals in het publieke domein en willen een positief verschil maken in het leven van burgers. Wat ons bindt is dat we naast onze cliënten staan en doen wat nodig is voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers. We leveren maatwerk, werken met respect en transparantie.

SAM is een vereniging waarin en waardoor we samen sterk staan. SAM heeft een bestuur dat is samengesteld uit deskundigen en uitvoerend professionals. SAM vertegenwoordigt de leden die een belangrijke rol binnen de vereniging vervullen.

John van der Starre

Interim-voorzitter en secretaris john.vanderstarre@sam.nl

John van der Starre

We stellen je graag aan John voor. Aan de inhoud daarvan wordt hard gewerkt. Kom na ons zomerreces weer eens langs dan kun je hem beter leren kennen.

Marlie Wintjes

Penningmeester marlie.wintjes@sam.nl

Marlie Wintjes

We stellen je graag aan Marlie voor. Aan de inhoud daarvan wordt hard gewerkt. Kom na ons zomerreces weer eens langs dan kun je haar beter leren kennen.

Anja Arends

Algemeen bestuurslid anja.arends@sam.nl

Anja Arends

We stellen je graag aan Anja voor. Aan de inhoud daarvan wordt hard gewerkt. Kom na ons zomerreces weer eens langs dan kun je haar beter leren kennen.

Nicole Janssen

Algemeen bestuurslid nicole.janssen@sam.nl

Nicole Janssen

We stellen je graag aan Nicole voor. Aan de inhoud daarvan wordt hard gewerkt. Kom na ons zomerreces weer eens langs dan kun je haar beter leren kennen.

Leon Busschops

Algemeen bestuurslid leon.busschops@sam.nl

Leon Busschops

We stellen je graag aan Leon voor. Aan de inhoud daarvan wordt hard gewerkt. Kom na ons zomerreces weer eens langs dan kun je hem beter leren kennen.

Rob Schrijen

Algemeen bestuurslid rob.schrijen@sam.nl

Rob Schrijen

We stellen je graag aan Rob voor. Aan de inhoud daarvan wordt hard gewerkt. Kom na ons zomerreces weer eens langs dan kun je hem beter leren kennen.

Ruud van den Tillaar

Algemeen bestuurslid ruud.vandentillaar@sam.nl

Ruud van den Tillaar

We stellen je graag aan Ruud voor. Aan de inhoud daarvan wordt hard gewerkt. Kom na ons zomerreces weer eens langs dan kun je hem beter leren kennen.

waar staat sam voor?

SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers.

SAM zorgt voor verbinding en kennisdeling tussen professionals, stimuleert de leden om zich te profileren, vertegenwoordigt hun belangen en draagt bij aan de professionalisering en doorontwikkeling van het vakgebied.