sam-bestuur

In het SAM-bestuur zijn werkgevers, professionals én de wetenschap vertegenwoordigd

Wij zijn allemaal uitvoerend professionals in het publieke domein en willen een positief verschil maken in het leven van burgers. Wat ons bindt is dat we naast onze cliënten staan en doen wat nodig is voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers. We leveren maatwerk, werken met respect en transparantie.

SAM is een vereniging waarin en waardoor we samen sterk staan. SAM heeft een bestuur dat is samengesteld uit deskundigen en uitvoerend professionals. SAM vertegenwoordigt de leden die een belangrijke rol binnen de vereniging vervullen.

Laura Snoek

Voorzitter laura.snoek@sam.nl

Laura Snoek

Laura is klantmanager en trainer in Werk en Inkomen, specialist Statushouders en Migranten bij Werkzaak Rivierenland en loonwaarde-expert. “Om ons beroep goed te verankeren in de maatschappij hebben we een beroepsvereniging nodig voor en door de professionals. Dit zodat we ons kunnen ontwikkelen, ons beroep kunnen professionaliseren en als uitvoering een stem hebben richting wet- en beleidsmakers.”

Anja Arends

Secretaris anja.arends@sam.nl

Anja Arends

Anja werkt via BMC als senior consulent Werk en Inkomen bij Gemeente Ommen. Daarvoor was ze o.a. bemiddelaar, trajectbegeleider en trainer bij het Arbeidsbureau. “Het is nodig dat we ons hele vakgebied beter op de kaart zetten. Er wordt te veel óver en te weinig mét cliënten en professionals gepraat. Daar moet echt verandering in komen.”

Marlie Wintjes

Penningmeester marlie.wintjes@sam.nl

Marlie Wintjes

Marlie is beleidsadviseur Schulden en Armoede. Ze werkt o.a. in de schulddienstverlening. Ze heeft ‘haar hart verloren’ aan het sociaal domein en is gespecialiseerd in armoede en schulden. Ze vindt het belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen. “Ik zat bij terugkomst van SAM-bijeenkomsten altijd vol energie. Ik wil blijven werken aan de ontwikkeling van ons vak en de professionalisering van onze dienstverlening.”

John van der Starre

Algemeen bestuurslid john.vanderstarre@sam.nl

John van der Starre

John is kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Leiden. In die functie kan hij zich “lekker tegen een hoop ontwikkelingen aan bemoeien. Ik ben steeds op zoek naar hoe we het beste recht- en doelmatigheidsvraagstukken met elkaar kunnen combineren. Bij SAM wil ik me met maatwerk bezighouden: hoeveel ruimte krijgen klantmanagers van hun organisatie? Wat heeft eenieder nodig om die rol te durven pakken?”

Nicole Janssen

Algemeen bestuurslid nicole.janssen@sam.nl

Nicole Janssen

Nicole is gespecialiseerd in statushouders en mensen meteen migratieachtergrond. Daarvoor was ze o.a. klantmanager en projectleider van een multidisciplinair samenwerkingsproject rondom kinderarmoede in Noorwegen. “De uitvoerende professionals zijn degenen die voor de doelgroep echt het verschil maken. Ik ben er trots dat ik hen op deze manier kan vertegenwoordigen.”

Leon Busschops

Algemeen bestuurslid leon.busschops@sam.nl

Leon Busschops

Leon is gemeentesecretaris van Tiel en lid van de Commissie Vakmanschap van Divosa. “We werken iedere dag met kwetsbare doelgroepen die om uiteenlopende reden een beroep doen op ons als professionals. Dat vraagt van ons als overheidsorganisatie dat we investeren in ons vakmanschap.”

Rob Schrijen

Algemeen bestuurslid rob.schrijen@sam.nl

Rob Schrijen

Rob is klantmanager Inkomen. Voorheen bij de gemeente Sittard-Geleen en op dit moment bij gemeente Meierijstad. Hij heeft veel plezier in zijn werk. “Ik kom nog regelmatig nieuwe situaties of mensen tegen die mij verrassen en waar ik van leer. Daarom zet ik mij in voor SAM. Ons vakgebied is continu in beweging en vraagt steeds meer van ons als professional.”

Ruud van den Tillaar

Algemeen bestuurslid ruud.vandentillaar@sam.nl

Ruud van den Tillaar

Ruud is algemeen directeur bij Kredietbank Limburg en heeft diverse bestuursfuncties. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het sociaal domein, o.a. als inkomensconsulent en directeur Sociale Zaken. Hij wil het verschil maken voor mensen die het minder getroffen hebben in onze samenleving. “Ik wil professionals helpen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Zodat zij mensen vooruit kunnen helpen die dat nodig hebben.”

Leni Beukema

Algemeen bestuurslid

Leni Beukema

Leni is zelfstandig onderzoeker en emeritus-lector Duurzaam HRM. Ze richt zich op het versterken van onderzoek en onderwijs op het terrein van inclusie. Ze ontdekte dat de expertise van professionals vaak ondergesneeuwd raakt in mooi klinkende beleidsvoornemens die niet altijd makkelijk uitvoerbaar zijn. “Dat SAM juist die professionals een stem geeft vind ik heel belangrijk, ik draag daar graag een steentje aan bij.”

waar staat sam voor?

SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers.

SAM zorgt voor verbinding en kennisdeling tussen professionals, stimuleert de leden om zich te profileren, vertegenwoordigt hun belangen en draagt bij aan de professionalisering en doorontwikkeling van het vakgebied.

waar staat sam voor?

SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers.

SAM zorgt voor verbinding en kennisdeling tussen professionals, stimuleert de leden om zich te profileren, vertegenwoordigt hun belangen en draagt bij aan de professionalisering en doorontwikkeling van het vakgebied.

cta-visual-3