nieuws

Webinar voor RMT’s

via.png

Over begeleiding van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond

Het ministerie van SZW en de Programmaraad organiseren een webinar over de begeleiding van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond: wat is er nodig om deze mensen op een goede manier te begeleiden? Waar moet je bijv. op letten bij het intakegesprek, en hoe zorg je ervoor dat iemand aan het einde van een traject niet alsnog afhaakt? 

Datum                 :              8 maart 2022

Tijd                       :              10.30-12.00 uur

Plaats                   :              online

Aanmelden         :              via https://vng.webinargeek.com/via-verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt

In dit webinar krijg je praktische tips en reflecteert een deskundige reflecteren op de lessen uit het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van SZW. In dit programma heeft SZW onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond structureel te verbeteren.

Het programma is opgedeeld in een aantal ‘blokken’. Het eerste gedeelte gaat over de uitkomsten van de VIA-pilots. Daarna wordt per onderdeel van een begeleidingstraject gekeken wat er nodig is om werkzoekenden met een migratieachtergrond nog beter te begeleiden.

Het webinar wordt georganiseerd door SZW en de Programmaraad speciaal voor de RMT’s.

Meld je nu aan via deze link: https://vng.webinargeek.com/via-verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt

gerelateerde artikelen

wmo-consulenten
27 november

Wmo-consulenten: “Wij doen continu onderzoek, dát is ons werk”

“Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in …

digitale goodiebag
24 november

Waar werd jij wijzer van?

Welk boek of welke reportage moeten alle uitvoerend professionals in het sociaal domein echt zien? Welk instrument of welke aanpak …

mijn route naar inburgering
24 november

Mijn route naar inburgering

Inburgeringsprofessionals weten dat je iemand eerst goed moet leren kennen, wil je diegene goed kunnen begeleiden naar werk, school of …