profilering van uitvoerders

SAM heeft een beroepsprofiel uitgebracht. Dit beroepsprofiel bespreekt de beroepsopdracht en de missie: waartoe zijn wij op aard? De acht kerntaken zijn op een rij gezet. Ook de competenties die nodig zijn om die taken uit te voeren zijn beschreven. Tenslotte komt methodisch werken aan bod.

Klik voor: Beroepsprofiel van SAM

uitvoeren van wetten, rechten en plichten waarborgen

Uitvoerders in het publieke sociale domein zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, Wmo, Wsnp, Jeugdwet, Leerplichtwet, Wet Inburgering en kwalificatieplicht. Daarnaast is het noodzakelijk om de rechten en plichten te waarborgen van burgers die een beroep doen op de overheid.

Hierin verschilt het beroep van uitvoerder met dat van een sociaal werker of jobcoach.

alle uitvoerders samen sterker: word lid!

  • Uitvoerders beslissen mee over de beroepscode
  • Meepraten over de ontwikkeling van het vak
  • Een breed aanbod in de SAMschool: gratis of met korting
  • Samen sterker staan
  • Een lidmaatschap kost €75,- excl. btw per jaar
meld je aan!
None