Hallo, wij zijn sam,

SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers

Word gratis lid tot 2021
20200504_SAM_Hero images_V01_1.png

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt jou als uitvoerder in werk en inkomen, schuldhulpverlening, Wmo en jeugdzorg. Dat doen we met een breed aanbod aan bijeenkomsten. We zorgen dat (wetenschappelijke) kennis voor jou beschikbaar komt, zodat je die direct in de praktijk kunt toepassen. SAM komt op voor jouw belangen en maakt die kenbaar bij bestuurders, politici en in de media. Alles is bij SAM gericht op een sterke positie van uitvoerders in het publieke sociaal domein.

Actueel

Nieuws
(re-)integratie arbeidsmarkt

Help mee: verbetering uitwisseling matchinggegevens

Wat is er mooier dan dat werkzoekenden goed gematcht kunnen worden op vacatures? Dat je vraag en aanbod écht goed bij elkaar kunt brengen? Daarvoor is het programma Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) gestart. Gemeenten, SW-bedrijven, werkgevers, SZW, UWV, VNG, werknemers en leveranciers trekken hierin samen op. Klantreizen en Service Blueprints zijn hierbij onmisbaar. Wil je meehelpen om die in kaart te brengen?

lees artikel
Nieuws
Tozo

Tozo: behoud vertrouwen in mensen en begeleid zzp’ers

Verrekenen. Controleren op fraude. Alert zijn op risicoaanvragers. De teneur van het derde Rondetafelgesprek Tozo op 23 juni 2020 van beroepsvereniging SAM was heel anders dan in de twee voorgaande sessies. SAM-directeur Ido van der Meulen: ‘Half april liet staatssecretaris Van Ark nog weten mensen aan te moedigen de Tozo aan te vragen. Er moest vooral niet te veel worden gecontroleerd. Nu wordt er ingezet op handhaving en controle. Op deze manier loopt de dienstverlening vast.’

lees artikel
Alle artikelen

Word vandaag nog lid!

  • Gratis tot 2021!
  • Voor de erkenning van je vak en beroepsgroep
  • Voor een steviger positie van álle uitvoerders
  • Voor goede uitwisseling binnen het sociaal domein
  • Om jezelf te ontwikkelen
  • Om kennis op te doen en te delen
  • Om kansen voor jezelf te creëren

Ja, ik word lid
Man looking up

Aankomende evenementen

Online workshop
Vaardigheden

Een goed besluit is een afgewogen besluit

Klantmanagers, werkconsulenten, jobcoaches en andere uitvoerend professionals in het sociaal domein nemen iedere dag besluiten over hoe ze burgers ondersteunen en begeleiden. Die beslissingen neemt ieder voor zich weer op een andere manier, is vaak gebaseerd op intuïtie maar vooral ook op ervaring en kennis.

Bekijk event
Workshop
Vaardigheden

Waardeneutraal handelen • Regio Oost

Als professional ervaar je dagelijks hoe moeilijk het is om onbevooroordeeld naar (het gedrag van) cliënten te kijken. Toch is dat belangrijk, want als je inschattingen en beslissingen baseert op aannames en stereotypen kun je onvoldoende maatwerk leveren.

Bekijk event
Workshop
Gesprektechnieken

Bottom up: in gesprek met je manager • Regio Zuid

Uitvoerend professionals zijn elke dag bezig met het begeleiden van cliënten. Of je je werk doelgericht kunt uitvoeren en je kwaliteiten kunt inzetten voor cliënten, hangt af van meerdere factoren. Een aantal van die factoren kun je zelf beïnvloeden.

Bekijk event

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.