thema's

inburgering

None

Klantmanagers en consulenten inburgering spannen zich in om statushouders te begeleiden bij hun eerste stappen in de Nederlandse maatschappij. Een opgave van formaat in een gecompliceerde samenleving als de onze. SAM ondersteunt hen daarbij.

Een belangrijke verandering in het werk van uitvoerend professionals is de nieuwe Wet Inburgering (januari 2022). De bedoeling van die wet is dat nieuwkomers sneller aan het werk kunnen en ondertussen de taal leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. En het belangrijkst: de regie op inburgering gaat naar gemeenten. Naar de professionals dus. Dat is goed nieuws, maar dat betekent wel dat professionals de ruimte moeten krijgen om te doen wat goed is. SAM zit bij beleidsmakers en de wetgever aan tafel om die ruimte te bevechten.

dit vindt SAM

SAM vindt dat iedereen een eerlijke kans verdient in onze maatschappij. Vooral als je gevlucht bent voor oorlog en geweld. Dan kun je wel wat steun en begeleiding gebruiken. Ons beroepsstatuut schrijft voor dat wij ‘het goede doen’. Dat betekent dat we in ons werk als uitvoerend professional in het publiek sociaal domein optimaal moeten bijdragen aan die eerlijke kansen voor statushouders.

De regie op inburgering ligt vanaf 1 januari 2022 bij gemeenten. Dat is goed nieuws, maar dat betekent dat professionals de ruimte moeten krijgen om die regie te pakken. Bij SAM komen signalen binnen van professionals die zich zorgen maken over die regierol, de brede intake en de leerbaarheidstoets. Die signalen verdienen serieuze aandacht van beleidsmakers. Daarom zijn wij volop met het ministerie in gesprek en schuiven we aan bij gesprekken en bijeenkomsten waar de stem van de uitvoering gehoord moet worden.

Inburgeren is al vallen en opstaan. In het beleid en de begeleiding kunnen we ons dus niet ook nog eens te veel vallen veroorloven. Deze mensen rekenen op ons.

terug naar de inhoudsopgave

video

De wetten en regels waar je dagelijks mee werkt veranderen continu: de Participatiewet, de Wmo, de Wet Inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en ga zo maar door. En ook de inwoners en kandidaten waar je mee werkt veranderen. De constante factor voor de kwaliteit in de uitvoering? Dat ben jij. Dat is jouw vakmanschap.

terug naar de inhoudsopgave