SAMendenkgroepen

maatwerk

None

Het is misschien wel de kern van ons beroep: maatwerk leveren. Maar in de praktijk kom je nogal wat hobbels tegen. Als beroepsvereniging willen we die hobbels met elkaar delen. En nadenken over manieren waarop we elkaar kunnen helpen: dat kan in deze SAMendenkgroep. Wil jij meedenken? Wees welkom!

We hebben als SAMendenkgroep een flinke steen bijgedragen aan de SAM-Zienswijze op maatwerk. Die is op het ministerie van SZW met veel aandacht gelezen en onze adviezen worden meegenomen in het formuleren van nieuw beleid. Als je meedenkt in deze groep kun je dus echt iets betekenen voor de uitvoering van ons beroep!

We werken ook aan een advies voor wijzigingen in de  Participatiewet.

SAM Maatwerkplaats
Als SAMendenkgroep zijn we meestal niet met individuele cases bezig. Maar als je wilt kun je altijd bijdragen aan de SAM Maatwerkplaats. Daar kun je als professional terecht met cases die je niet opgelost krijgt. We beloven geen pasklare oplossingen, wel denk-, daad- en organisatiekracht van collega’s. Onze experts kunnen adviseren en we kunnen bijvoorbeeld helpen om lokaal of regionaal overleg te organiseren, als je daarmee geholpen bent. En misschien heeft een collega in de Werkplaats gewoon wél de oplossing.

inhoudsopgave

samenstelling groep

gerelateerde groepen

samendenkgroep

introductie experts

Branko Hagen

Branko is programmamanager bij SAM. Hij heeft brede ervaring op het terrein van werk en inkomen, als onderzoeker, beleidsadviseur en trainer. Ook was hij beleidsadviseur bij de Landelijke Cliëntenraad. Hij is expert op het vraagstuk van maatwerk en ondersteuning van mensen met een beperking.

Tjalling Smit

Tjalling is programmamanager bij SAM. Hij heeft ruime ervaring en kennis op het terrein van werk en inkomen als uitvoerder (klantmanager) en jurist (medewerker bezwaar en beroep). Hij is expert in maatwerk op basis van het individualiseringsbeginsel (artikel 18 lid 1 Pw). Daarnaast staat hij burgers bij in bezwaar en beroepsprocedures. Hij is ook specialist bewindvoering en bijzondere bijstand.

terug naar de inhoudsopgave