nieuws

Nieuw: e-learning en fysieke training Inclusief werken aan werk

Cover Inclusief werken aan werk

Hoe je mensen met een migratieachtergrond beter kunt begeleiden naar werk

Mensen met een migratieachtergrond zijn vaker en langer werkloos dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat een meer cultuur sensitieve begeleiding deze groep kan helpen bij het vinden van (betaald) werk. Movisie heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en in samenwerking met beroepsvereniging SAM een online en fysieke training voor klantmanagers ontwikkeld. Trainingsbureau Diversae voert de fysieke training uit.

Meteen naar de gratis e-learning in de Movisie Academie

Voor wie is de training bedoeld?
Ben je klantmanager, trajectbegeleider of participatiecoach en wil je weten hoe je mensen in de bijstand met een niet-westerse migratieachtergrond effectiever kunt begeleiden? De training Inclusief werken aan werk kan je daarbij helpen.

De training Inclusief Werken aan Werk
De training bestaat uit online modules en een fysieke praktijktraining. De online modules zijn te vinden op de site van de Movisie-academie. Trainingsbureau Diversae voert de fysieke training uit. Dit is een verdieping op de online modules.

Wat leer je in de training?
De kern van beide trainingen bestaat uit de methodiek motiverende gespreksvoering waarmee je als klantmanager leert hoe je het goede gesprek aangaat met je client. Verder word je je door het volgen van de training bewust van je eigen vooroordelen en leer je hoe je diversiteitsensitief kunt communiceren.

De e-learning
De e-learning is modulair opgebouwd met de mogelijkheid om de modules ook afzonderlijk van elkaar te volgen, afhankelijk van je behoefte. De modules richten zich op de verschillende fases in het begeleiden van mensen: de intake, het activeren en oriënteren, de begeleiding naar werk en tot slot de plaatsing en de nazorg. In de e-learning worden kennis, casussen en werkplekopdrachten gecombineerd. De casussen sluiten zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk. Ook biedt de e-learning achtergrondinformatie, zoals relevante publicaties en een overzicht van verschillende tools en links naar relevante websites.

Fysieke training
De training van Diversae bestaat uit drie dagdelen van verschillende modules waarin je een vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk. De drie dagdelen bij elkaar geven je een stevige basis om met cliënten met een migratieachtergrond aan de slag te gaan. Afhankelijk van de behoefte, kun je ook samen met Diversae kijken naar een passende samenstelling van de modules en hoeveel dagdelen nodig is. Enthousiast geworden? Neem dan contact op met Diversae, via info@diversae.nl of 06-46557603.

Programma voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA)
Uit onderzoek blijkt dat 51 % van de mensen in de bijstand een niet-westerse achtergrond heeft.

Er zijn verschillende redenen waarom de groep mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd is in de bijstand. Eén van de knelpunten is dat het voor gemeenten niet altijd bekend is welke methoden effectief zijn om mensen met een migratieachtergrond naar werk te begeleiden, waardoor deze groep mogelijk niet altijd passende ondersteuning ontvangt. Ook sluit de dienstverlening niet altijd even goed aan bij wat zij nodig hebben en richten gemeenten zich in eerste instantie vaak op mensen die makkelijker bemiddelbaar zijn.

Het programma VIA van het ministerie van SZW heeft in pilots in vijf gemeenten onderzocht wat werkt om mensen met een migratieachtergrond die langdurig in de bijstand zitten beter te begeleiden. De uitkomsten van deze pilots zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de training Inclusief werken aan werk.

gerelateerde artikelen

jong geleerd
19 februari

Kennisplatform voor re-integratiespecialisten van start

Ben jij re-integratieprofessional? Wil je de kwaliteit van het poortwachtersproces verbeteren? Dan ken je ikwilkennisdelen.nl vast al wel. Naast dit …

leidraad ontwikkelen
14 februari

SAM ontwikkelt een leidraad voor de inzet van Persoonlijke Ondersteuning

Wanneer en hoe zet jij een jobcoach in voor persoonlijke ondersteuning van een cliënt op een werkplek? Klantmanagers maken dagelijks …

menselijke maat leeuwarden
06 februari

De menselijke maat? In Leeuwarden werkt het.

Team Inkomen van de Gemeente Leeuwarden maakt werk van maatwerk. Uitvoerend professionals worden betrokken bij het beleid én krijgen een …