nieuws

“Versterken van publieke professionaliteit is cruciaal”

inaugurele rede lineke van hal

Dr. Lineke van Hal hield op 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector ‘Beroepsvorming in het Publiek Sociaal Domein’. Je kunt de video-opname terugkijken! Aanwezige uitvoerend professionals zeiden te zijn geraakt door haar woorden. SAM is trots, want “De komst van dit lectoraat is een belangrijke vorm van erkenning van het beroep,” volgens Marcel van Druenen, directeur van SAM.

Direct naar de video-opname van de rede

Zuyd Hogeschool stelde Lineke vragen over haar inauguratie. Hun bericht vind je hier. SAM pikte deze vragen eruit:

Wat hoop je dat het publiek het meest zal bijblijven van deze dag?
“Vooral het besef dat het voor een sociaal rechtvaardige samenleving van belang is dat de uitvoering van de Participatiewet professioneel gebeurt: op waardige en rechtvaardige wijze. Publieke professionals spelen hierin een cruciale rol, en het is belangrijk dat hun werk wordt erkend, gewaardeerd en versterkt. Dit vraagt een bewustzijn van hun maatschappelijke opdracht, van de verschillende waarden die op het spel staan en van het belang van voortdurende professionele ontwikkeling. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze met anderen op hun handelen reflecteren en onrechtvaardigheden in beleid en uitvoering signaleren en agenderen. Het is niet alleen belangrijk dat hun werk deugt, maar ook dat het deugd doet. Dat is een professionele verantwoordelijkheid, maar (gemeentelijke) organisaties, hogescholen en politiek moeten professionals in staat stellen dit voortdurend te realiseren.”

Wat staat nu bovenaan jouw to-do-list als lector?
“Samen met anderen een opleidingsaanbod ontwikkelen dat gericht is op het versterken van publieke professionaliteit bij zowel studenten als werkende professionals.”

Over het lectoraat
Het bijzonder lectoraat Beroepsvorming in het Publiek Sociaal Domein richt zich op het versterken van professionals die werkzaam zijn in het publiek sociaal domein. De focus ligt op publieke professionals die de Participatiewet uitvoeren. Lineke van Hal: “Er zijn binnen deze beroepsgroep grote verschillen wat betreft opleidingsachtergrond en werkomgeving. Zowel gevolgde opleidingen als gemeentelijke werkcontexten - die van elkaar verschillen in visie, werkwijze en managementstijl – hebben een stevige invloed op hun professioneel handelen en op de kwaliteit van dienstverlening. Hoe kunnen we professionals in deze gefragmenteerde beroepsgroep versterken? Dit vraagt niet alleen iets van individuele professionals, maar ook van het collectief van professionals en de organisaties en instituties waar zij deel van uitmaken. Beroepsvorming vereist dan ook samenspel.

Dit publiceerde SAM eerder al over Lineke

gerelateerde artikelen

trainingsaanbod 113
15 mei

Met een jongvolwassene over zelfmoord praten. Hoe dan?

Soms vermoed je iets. En denk je later: had ik maar… Soms vermoed je niets en gebeurt het toch. Zelfmoord …

internetconsultatie
13 mei

Wetswijziging financieel ontzorgen inburgeraars

Op het ministerie van SZW ligt een wetswijziging klaar die gaat over het financieel ontzorgen van (asiel)statushouders. Die wijziging wordt …

lansco
08 mei

Voor jezelf beginnen vanuit de bijstand: bij een sociale coöperatie

Mensen aan het werk helpen is de kern van wat je doet. Maar wat als iemand echt niet voor een …