nieuws

Lineke van Hal bijzonder lector ‘Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein’

RGF220630-2268.jpeg

Vanaf 1 maart 2023 is ons land een bijzonder lectoraat rijker: ‘Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein’. Bijzonder lector dr. Lineke van Hal: “Ik wil bijdragen aan effectieve publieke dienstverlening waarin vanuit vertrouwen en met oog voor de menselijke maat gewerkt kan worden.”

De opdracht van de bijzonder lector is om vorm te geven aan een nieuw onderzoeks- en onderwijsprogramma, gericht op de versterking van het professioneel actorschap en de positionering van professionals in het publiek sociaal domein, in het bijzonder het domein Werk en Inkomen. Het nieuwe bijzonder lectoraat is ondergebracht bij het lectoraat Sociale Integratie van de Academie voor Sociaal Werk bij Zuyd Hogeschool. Dit nieuwe bijzonder lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Beroepsvereniging SAM (de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein) en Instituut Gak zijn samen initiatiefnemer.

Betekenisvol
Van Hal heeft “enorm veel zin” in haar nieuwe functie. “Om meerdere redenen,” legt ze uit. “De stevige verbinding met beroepsvereniging SAM bijvoorbeeld, maar ook de ruimte die ik krijg voor verdieping en profilering van dit vakgebied. Door het doen van praktijkgericht onderzoek gaat het bijzonder lectoraat bijdragen aan kennisontwikkeling, praktijkverandering én onderwijsinnovatie. Alle drie deze pijlers zijn van belang voor de positionering van professionals in het publiek sociaal domein. Dit sluit goed aan bij de visie van Zuyd Hogeschool dat praktijkgericht onderzoek in eerste instantie betekenisvol moet zijn en verankerd in het onderwijs. Ik doe al lang onderzoek met professionals Werk en Inkomen. Zij hebben zo’n belangrijke opdracht: een rechtvaardige samenleving, daarin kunnen zij het verschil maken.”

Verbinding
Tegelijkertijd ziet ze hoe ingewikkeld het werk van die professionals is: “Je hebt te maken met mensen, maar ook met wetten. Dat vraagt voortdurend afwegingen maken in een sociale en politieke context: in interactie met burgers, andere professionals en bestuur. Ga er maar aanstaan.” Van Hal deed al veel onderzoek in de spreekkamers van Werk en Inkomen. “Dan leer je veel over de praktijk en hoe complex die is. Ik hoorde vaak: “Mijn manager zou dit eens moeten zien,” of: “De beleidsadviseur moet er eens bij komen zitten.” In de verbinding tussen uitvoering en beleid zijn volgens van Hal nog werelden te winnen.

On tour
Zodra ze is gestart wil de kersverse bijzonder lector ‘on tour’. “In de bekende eerste honderd dagen wil ik vooral met professionals in gesprek: waar moet het lectoraat zich druk om gaan maken? Ik ben me er bijvoorbeeld van bewust dat lerende professionals alleen tot hun recht kunnen komen in lerende organisaties. Hoe zit het met de sociale context, dagelijkse werkpraktijken en systemen waarin professionals handelen? Het onderzoeksprincipe van het lectoraat Sociale Integratie – ‘klein kijken’ – spreekt me daarbij bijzonder aan. Ik geloof dat door ‘klein te kijken’, grotere patronen en onderliggende mechanismen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Ik laat me heel graag uitnodigen om over die dagelijkse werkpraktijk van gedachten te wisselen.”

Lineke van Hal is opgeleid als antropoloog en socioloog en gepromoveerd op narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met gezondheidsproblemen. Ze werkte als docent aan de Universiteit van Maastricht en de Radboud Universiteit en als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en Kennisplatform Inclusief Samenleven. Ze is nu nog werkzaam als associate lector Arbeid & Gezondheid aan HAN University of Applied Sciences en zal per 1 maart de overstap maken naar Zuyd Hogeschool.

gerelateerde artikelen

wetsartikel pro actieve dienstverlening
18 april

Wetsvoorstel pro-actieve dienstverlening: wat merk jij ervan?

SAM houdt in de gaten of wetsvoorstellen belangrijk zijn voor ons werk. Dit is er zo eentje die we er …

01_20211011_Inburgering_beeld_V01
18 april

Gevraagd: inburgeringsconsulenten met een mening

In de media zien we regelmatig iets over de nieuwe inburgeringswet. We lezen artikelen en beschouwingen, maar weinig vanuit de …

inaugurele rede lineke van hal
08 april

“Versterken van publieke professionaliteit is cruciaal”

Dr. Lineke van Hal hield op 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector ‘Beroepsvorming in het Publiek Sociaal Domein’. …