nieuws

Vernieuwde trainingen banenafspraak

banenafspraak

Voor uitvoerend professionals bij gemeenten en UWV zijn sinds kort twee verschillende trainingen beschikbaar: ‘Banenafspraak de Basis’ en ‘Banenafspraak de Verdieping’.

De trainingen zijn relevant voor UWV- en gemeentemedewerkers die werkzaamheden rondom de Banenafspraak uitvoeren. Ze worden gegeven door adviseurs van het landelijk team Banenafspraak dat ook als kennis- en informatiepunt fungeert.

In deze vernieuwde opzet volg je eerst online een e-learning. Vervolgens is er een fysieke workshop waarin je in kleine groepen de verdieping met elkaar opzoekt. Met deze vernieuwde opzet komt het team Banenafspraak tegemoet aan de wensen van deelnemers die naar voren kwamen in evaluaties van eerdere trainingen.

Inhoud trainingen
In de trainingen wordt onder andere stilgestaan bij de verschillende manieren van instromen in het doelgroepregister (basis) en welke instrumenten je wanneer kunt inzetten (de verdieping). De fysieke workshop bouwt voort op de kennis uit de e-learning.

Meer informatie>>

Bron: https://www.opnaarde125000.nl/nieuws/vernieuwde-trainingen-banenafspraak-voor-gemeenten-en-uwv/

gerelateerde artikelen

01_20211011_Inburgering_beeld_V01
18 april

Gevraagd: inburgeringsconsulenten met een mening

In de media zien we regelmatig iets over de nieuwe inburgeringswet. We lezen artikelen en beschouwingen, maar weinig vanuit de …

wetsartikel pro actieve dienstverlening
18 april

Wetsvoorstel pro-actieve dienstverlening: wat merk jij ervan?

SAM houdt in de gaten of wetsvoorstellen belangrijk zijn voor ons werk. Dit is er zo eentje die we er …

inaugurele rede lineke van hal
08 april

“Versterken van publieke professionaliteit is cruciaal”

Dr. Lineke van Hal hield op 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector ‘Beroepsvorming in het Publiek Sociaal Domein’. …