activiteiten

Online vraagtafel ‘De toekomst van de re-integratiedienstverlening’

None

Voor uitvoerend professionals van gemeentes en uitvoeringsorganisaties met meer dan 100.000 inwoners

Als re-integratiedienstverlener wil je de huidige situatie van inwoners verbeteren. En denk je aan hún toekomst. Maar hoe ziet de toekomst van jouw eigen werk eruit? Hoe kan re-integratiedienstverlening nog beter? Doe mee met deze landelijke vraagtafel. Want de stem van de uitvoering is hierbij hard nodig.

Deze vraagtafel bestaat uit twee bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat je bij beide aanwezig bent:

Ondersteuningsvragen worden complexer, de Participatiewet verandert. De bedoeling is dat er meer ruimte komt voor professionals en dat de dienstverlening beter gaat aansluiten bij behoeften van inwoners. Maar hoe dan?

Wat gaan we precies doen tijdens de vraagtafels?
De input die we tot nu toe tijdens gesprekken hebben opgehaald, willen we aan je voorleggen. Als je meedoet, krijg je die informatie ruim van tevoren toegestuurd. Daarnaast zijn er thema’s waar we sowieso graag jouw mening over willen: burgerregie (wat kunnen inwoners zelf beslissen?), technologie (gegevensuitwisseling, domeinoverschrijdend werken, Dennis en Eva, datagericht werken) en vakmanschap (autonomie versus leidraden, harmonisatie binnen een regio?)

Landelijke toekomstverkenning
VNG, Divosa, SAM en TNO zijn vorig jaar samen dit project gestart, waarin we gemeenten en uitvoeringsorganisaties vragen om een kritische reflectie op de toekomst van de re-integratie: hoe moet die er volgens jou uitzien? Het doel is om professionals te helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen en om doelgerichter instrumenten in te zetten, met zoveel mogelijk betrokkenheid, invloed en zelfregie van inwoners zelf.

Doe mee!
Deel jouw kennis met andere professionals en doe inspiratie op. Verdiep je eigen vakmanschap. En versterk dit landelijke project en daarmee de toekomst van je eigen werk. Meld je nu aan!