nieuws

‘Kabinet, zorg voor bestaanszekerheid!’

bestaanszekerheid.png

Bestaanszekerheid is een belangrijke sleutel tot de oplossing van veel medische problemen. Het kabinet moet daarom inzetten op structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen. Dat staat in een brief die verschillende partijen binnen en buiten de zorg naar het kabinet hebben gestuurd.

Volgens de ondertekenaars moet iedereen in Nederland een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. De rol die artsen hierin kunnen spelen is soms beperkt. Ze krijgen vaak mensen in hun spreekkamer voor klachten die in de kern niet medisch van aard zijn, zoals slapeloosheid doordat een baan op de tocht staat. In de brief wordt gesproken van symptoombestrijding.

‘De impact van de medische zorg op gezondheid van mensen is slechts elf procent. Terwijl leefstijl en sociale en fysieke omgeving voor bijna zeventig procent iemands gezondheid bepalen. Door de samenwerking tussen organisaties in verschillende domeinen te bevorderen, willen wij het inzicht en de bewustwording vergroten dat kansgelijkheid vanuit een gezonde sociaal-economische basis de sleutel is tot een gezonder leven. Iedereen in Nederland verdient een kans op een zo gezond mogelijk leven, ongeacht in welke stad of wijk je wordt geboren, naar welke school je bent gegaan of wat je inkomen is’, zo staat in de brief.

Bestaanszekerheid
Om dit te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen. Verder pleiten de ondertekenaars ervoor beleid te ontwikkelen met ervaringsdeskundigen.

Ook wordt het kabinet opgeroepen mee te werken aan de structurele verbetering van de gezondheid van de burger en dit te borgen. Daarvoor moeten langetermijngezondheidsdoelen wettelijk worden verankerd, zodat de urgentie om deze doelen te bereiken breed wordt gevoeld en opgevolgd.

De brief is een initiatief van artsenorganisatie KNMG en is ondertekend door zeventig organisaties.

Hier vind je de brief.

gerelateerde artikelen

wmo-consulenten
27 november

Wmo-consulenten: “Wij doen continu onderzoek, dát is ons werk”

“Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in …

digitale goodiebag
24 november

Waar werd jij wijzer van?

Welk boek of welke reportage moeten alle uitvoerend professionals in het sociaal domein echt zien? Welk instrument of welke aanpak …

mijn route naar inburgering
24 november

Mijn route naar inburgering

Inburgeringsprofessionals weten dat je iemand eerst goed moet leren kennen, wil je diegene goed kunnen begeleiden naar werk, school of …