nieuws

Wetswijziging financieel ontzorgen inburgeraars

internetconsultatie

Op het ministerie van SZW ligt een wetswijziging klaar die gaat over het financieel ontzorgen van (asiel)statushouders. Die wijziging wordt nu getoetst bij de praktijk met een zogenaamde internetconsultatie. SAM heeft daarop gereageerd. Voor ons staat voorop dat de professional voldoende ruimte krijgt om naar eigen oordeel wel of niet voor die ontzorging te kiezen. Samen met de inburgeraar.

Met dit wetsvoorstel wordt artikel 56a van de Participatiewet, over het financieel ontzorgen van (asiel)statushouders, gewijzigd. Het ontzorgen houdt in dat gemeenten zes maanden lang vaste lasten (huur, gas, water, stroom en verplichte zorgverzekering) voor de statushouder betalen vanuit de bijstandsuitkering. Dit doen zij voor personen die inburgeren onder de Wet inburgering 2021. Met de wetswijziging wordt het mogelijk gemaakt voor gemeenten om op basis van de persoonlijke situatie van de statushouder van dit artikel af te wijken. Financieel ontzorgen blijft het uitgangspunt maar er ontstaat meer ruimte voor maatwerk.

Dit is de reactie van SAM op dit wetsvoorstel:

“SAM juicht professionele ruimte altijd toe
Als beroepsvereniging voor uitvoerend professionals juichen we toe dat er ruimte komt voor de professional om ook voor elke inburgeraar een individuele afweging te kunnen maken over het financieel ontzorgen.

Maar wie maakt de afweging in de praktijk?
In de huidige situatie - met die algemene verplichting om te ontzorgen - zijn er meerdere professionals vanuit de gemeente betrokken bij de begeleiding van inburgeraars om te leren grip te krijgen op de portemonnee. Als er een beoordeling komt of de inburgeraar vrijgesteld kan worden van die begeleiding, is het de vraag wie dat zou moeten doen. Het lijkt ons voor de hand te liggen dat die beslissing ligt bij de inkomensconsulent omdat die ook de uitkering vaststelt. Maar dat die daarbij samenwerkt met de inburgeraar en diens maatschappelijk begeleider. Die kent de inburgeraar immers het beste.

En hoe precies?
Wel hebben we nog wat bedenkingen bij de implementatie. Als je wilt afwijken van de verplichting tot ontzorging moet je dat die afwijking straks motiveren. Maar hoe maak je die afweging precies? Welke criteria volg je? Het is belangrijk dat uitvoerend professionals daarin ondersteund worden. Als SAM denken we daarin graag mee, bijvoorbeeld door het opstellen van een leidraad.

Geef de inburgeraar regie waar mogelijk
En heel belangrijk: welke zeggenschap heeft de inburgeraar zelf. Het komt nog te vaak voor dat diegene het gevoel heeft dat ook dát stukje eigen regie over het leven wordt afgepakt, terwijl dat niet nodig is en hij of zij het wel degelijk zelf kan. In het kader van deze internetconsultatie is uit onderzoek ook gebleken dat het effect op de eigenwaarde groot kan zijn. Wij adviseren als beroepsvereniging dan ook om de inburgeraar zoveel mogelijk eigen regie te geven. En dat het gebruik maken van de kan-bepaling niet inhoudt dat de inburgeraar geen beroep kan doen op de gemeente of andere organisaties voor ondersteuning of het stellen van vragen.

Kritische noot over de juridische noodzaak
Tot slot maken wij graag nog een opmerking vanuit juridisch oogpunt. Volgens artikel 57 was het al mogelijk om op individuele basis te besluiten de financiële zorg over te nemen van een inwoner als die daartoe niet in staat wordt geacht. De verplichte ontzorging specifiek voor inburgeraars is stigmatiserend voor deze mensen. SAM vraagt zich daarom af of het schrappen van de ontzorgingsbepaling al niet voldoende is om professionals die afweging te laten maken. Daaraan zou dan toegevoegd kunnen worden dat een inburgeraar ook zelf kan verzoeken om ontzorging.”

Hier vind je de internetconsultatie mét de reactie van SAM

Foto van Marek Studzinski via Unsplash

gerelateerde artikelen

trainingsaanbod 113
15 mei

Met een jongvolwassene over zelfmoord praten. Hoe dan?

Soms vermoed je iets. En denk je later: had ik maar… Soms vermoed je niets en gebeurt het toch. Zelfmoord …

lansco
08 mei

Voor jezelf beginnen vanuit de bijstand: bij een sociale coöperatie

Mensen aan het werk helpen is de kern van wat je doet. Maar wat als iemand echt niet voor een …

oproep kopkrakers
08 mei

Help mee nieuwe Koprakers te ontwikkelen!

Iemand motiveren om te solliciteren ónder zijn ontwikkelingsniveau, hoe zou jij dat doen? Dat is een typische ‘Kopkraker’. Kopkrakers is …