Event

Participatiewet

Rondetafelgesprekken SZW om ongewenste hardheid te voorkomen: ‘Ruimte voor maatwerk binnen de Participatiewet’

Maatwerk leveren is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ben jij als professional betrokken bij lokaal beleid en uitvoering van de Participatiewet? Dan nodigt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) je uit om deel te nemen aan rondetafelgesprekken over maatwerk binnen de Participatiewet. Doel: ongewenste ‘hardheid’ voorkomen.

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden en inkomensondersteuning te bieden als vangnet. Daarbinnen kan maatwerk in individuele gevallen schrijnende situaties voorkomen. Soms is het verzorgen van maatwerk echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Ongewenste hardheid
Door signalen van gemeenten, VNG, Divosa én door recente nieuwsberichten zijn vragen ontstaan rond de hardheid van de Participatiewet en de mogelijkheden voor maatwerk. Het ministerie wil achterhalen waar precies de knelpunten zitten en waar oplossingen liggen. Wat is er nodig om onwenselijke hardheden in de Participatiewet en andere ongewenste neveneffecten in de toekomst te voorkomen? Voor het antwoord op die vraag is het directe gesprek met uitvoerende professionals onmisbaar.

Uitnodiging aan professionals
Het Ministerie van SZW organiseert daarom drie online rondetafelgesprekken om met gemeenten in de volle breedte naar de knelpunten binnen de uitvoering van de Participatiewet te kijken. Het ministerie schrijft:

“De signalen zoals die recent spelen gaan vooral over handhaving en schending van de inlichtingenplicht. In de ronde tafels willen we echter ook breder kijken: denk daarbij aan de kostendelersnorm, de vier weken zoektermijn en andere elementen binnen de participatiewet. Uw inbreng, als professional bij de gemeente – als handhaver, beleidsmedewerker, terugvorderingsambtenaar, inkomens- of re-integratie consulent – is van essentieel belang om te komen tot oplossingen die uitvoerbaar, rechtmatig en doeltreffend zijn.”

Ben je in de praktijk meerdere keren tegen de grenzen van de Participatiewet aangelopen, of ken je situaties waarbinnen de wetgeving schuurt met hetgeen jij in de uitvoering voor de burger zou willen betekenen? Meld je dan aan voor één van de gesprekken. Je kunt op het aanmeldformulier aangeven welke onderwerpen je graag wilt bespreken. Voorafgaand ontvang je meer informatie over de opzet van het gesprek.

Meld je aan
De drie online rondetafelgesprekken vinden plaats op:

  • Maandag, 22 februari, van 14:00 tot 16:00
  • Dinsdag, 2 maart, van 14:00 tot 16:00
  • Donderdag, 11 maart van 10:00 tot 12:00

Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen per sessie. Meld je dus voor één sessie aan met maximaal 2 personen per organisatie. Zo kunnen zoveel mogelijk verschillende gemeenten vertegenwoordigd zijn.

gerelateerde artikelen

24 februari 2021 Event Tozo

SAM in Tozo-overleg: aanpassingen in Tozo-regeling door verlengde lockdown

Door de verlengde lockdown zijn er wat wijzigingen in de Tozo-regeling. SAM neemt deel aan […]

23 februari 2021 Event Simpel switchen

Webinar over switchen tussen dagbesteding en werk (Simpel Switchen)

Movisie en Stimulansz hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het switchen tussen dagbesteding en vormen van werk: […]

23 februari 2021 Event Multiproblematiek

Maatwerk voor multiprobleemhuishoudens. Ook daar is een loket voor!

Soms zitten mensen zo klem tussen de regels van verschillende instanties en is de situatie […]