nieuws

“We willen elkaar beter kunnen vinden”

wsitr pmm

Als je schulden hebt én psychische problemen én niet aan het werk kunt komen, ben je van nogal wat organisaties afhankelijk: GGZ, gemeente, werkbedrijf, UWV, noem maar op. En die samenwerking gaat niet altijd goed. Zou het niet een goed idee zijn om die organisaties eens bij elkaar te zetten? En dan ook direct alle lagen: bestuurders, managers én uitvoerend professionals? Dát is het idee van Whole system in the room. En zo’n bijeenkomst vond voor het eerst plaats in de regio Friesland, op 28 november. Met succes!

In Oosterwolde (Fr) kwamen op 28 november alle organisaties bij elkaar die in het sociaal domein samenwerken in de ondersteuning van mensen en gezinnen waar meerdere problemen tegelijk spelen. Ook in twee andere regio’s worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor Whole system in the room.

Wereldcafé
Er wordt gewerkt met het systeem van het Wereldcafé: een roulerend systeem met verschillende ‘tafels’ waar groepen onder professionele begeleiding knelpunten naar boven halen. In Oosterwolde werden zes tafels ingericht: voor bestuurders, managers, uitvoerend professionals (twee tafels vol!) en ervaringsdeskundigen. Elke groep ziet eigen knelpunten en vindt eigen oplossingen. Er komen concrete acties uit. Tijdens de bijeenkomst hebben we niet alleen nieuwe gezichten gezien, maar ook de organisaties beter leren kennen, inclusief elkaars opdrachten en werkprocessen. Aan deze verbinding wordt een vervolg gegeven, waardoor we elkaar in de toekomst niet alleen gemakkelijk kunnen vinden, maar ook kunnen versterken.

Inzichten
Op basis van een echte casus gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. De uitdaging is om te praten over het proces, het netwerk, de samenwerking. Niet over de casus zelf.

Dit zeiden de managers en bestuurders:

“Ik wil er minstens één bug uithalen vandaag.”

“Als je als organisaties elkaar beter kent, kun je elkaar bevragen en beter begrijpen”

“Er zijn te veel schotten en regels die verhinderen dat er vanuit het perspectief van Yvonne (cliënt red.) wordt gewerkt. Hoe gaan wij erop sturen dat er wél naar een goede integrale oplossing wordt toegewerkt?”

Dit zeiden de professionals:

“Ga als mens naar je werk en niet als functie.”

“Het formulier is een middel, maar soms wordt het een doel.”

“Wij zitten hier als professionals W&I, Wmo, Arbeidsdeskundigen, bij elkaar. Wij gaan telefoonnummers uitwisselen, want we willen elkaar beter kunnen vinden.”

Dit zeiden de ervaringsdeskundigen:

“Er wordt te veel in regels gedacht. We begrijpen elkaar niet.”

“Er worden te veel aannames gedaan. Ga mét mij iets doen, niet voor of over mij praten.”

“Er zijn gewoon te veel organisaties bij betrokken en we begrijpen de taal niet. Het is te lastig.”

Huiswerk
Tijdens de bijeenkomst worden afspraken gemaakt voor een extra bijeenkomst voor professionals uit verschillende organisaties. De organiserende partijen – SAM, Zinziz, Movisie en PMM – zijn aan de slag met een evaluatie van alle opbrengsten van deze middag. En komen met een plan van aanpak voor het vervolg.

Iets voor jouw regio?
Is het in jouw regio ook een goed idee om the whole system in the room bij elkaar te hebben? We kijken dan – op basis van een echte casus – hoe het systeem bij jullie in elkaar zit. En welke kansen er zijn om ingewikkelde cases tóch op te lossen. Interesse? Mail naar margarethe.hilhorst@sam.nl.

Whole system in the room is een initiatief van PMM, Ministeries van OCS en SZW, SAM, Zinziz en Movisie

Deelnemende organisaties op 28 november:
- Gemeente Ooststellingwerf
- UWV
- Gemeente Leeuwarden
- Mind up
- Fryslân Werkt
- GGZ Friesland
- Ministerie van SZW

WhatsApp Image 2023-11-28 at 13.56.11

WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.13.51 (1)

WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.13.51

WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.13.59

WhatsApp Image 2023-11-28 at 16.48.39

WhatsApp Image 2023-11-28 at 13.36.26 (2)

WhatsApp Image 2023-11-28 at 13.36.27 (5)

WhatsApp Image 2023-11-28 at 13.56.11 (2)

WhatsApp Image 2023-11-28 at 14.16.00 (3)

gerelateerde artikelen

jong geleerd
19 februari

Kennisplatform voor re-integratiespecialisten van start

Ben jij re-integratieprofessional? Wil je de kwaliteit van het poortwachtersproces verbeteren? Dan ken je ikwilkennisdelen.nl vast al wel. Naast dit …

leidraad ontwikkelen
14 februari

SAM ontwikkelt een leidraad voor de inzet van Persoonlijke Ondersteuning

Wanneer en hoe zet jij een jobcoach in voor persoonlijke ondersteuning van een cliënt op een werkplek? Klantmanagers maken dagelijks …

menselijke maat leeuwarden
06 februari

De menselijke maat? In Leeuwarden werkt het.

Team Inkomen van de Gemeente Leeuwarden maakt werk van maatwerk. Uitvoerend professionals worden betrokken bij het beleid én krijgen een …