nieuws

Consultatie ggz vanaf 2024 bekostigd via verzekeraars

ANP Conny Helder.png

Consultatiefunctie versterkt samenwerking sociaal domein en ggz, en is de eerste landelijke domeinoverstijgende vergoeding.

Minister Conny Helder van Langdurige zorg en sport heeft in een Kamerbrief laten weten dat zij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanwijzing geeft om per 1 januari 2024 de consultatiefunctie sociaal domein in het leven te roepen. Vanaf volgend jaar vergoedt de zorgverzekeraar daarmee de consultatie van ggz-professionals door gemeenteambtenaren.

Ggz en sociaal domein

De consultatiefunctie sociaal domein is de eerste landelijke domeinoverstijgende vergoeding. Het is bedoeld om samenwerking tussen gemeenten en ggz-professionals te verbeteren. Op verschillende momenten in een gemeentelijk ondersteuningstraject, bijvoorbeeld binnen de WMO, kan het bevorderlijk zijn om te overleggen met een deskundige op het gebied van ggz. Ggz professionals krijgen hun gegeven consultatie op dit moment niet vergoed, wanneer iemand niet in behandeling is bij de ggz. In het Integraal Zorgakkoord wordt gepleit voor het sterker maken van deze banden, onder andere door deze informatie-uitwisseling declarabel te maken.

Lumpsum vergoeding

Op dit moment gaat de samenwerking vanwege het ontbreken van een adequate bekostiging niet goed, zo zegt de minister. Daarom is gekeken wat de beste manier is om deze bekostiging in te voeren. Na onderzoek door de NZa is vastgesteld dat een lumpsum bekostiging met een vrij tarief de beste oplossing is. Op die manier kan de consultatie regionaal worden ingekocht, en kan rekening worden gehouden met specifieke kenmerken van zorgaanbieders en de betrokken overheden. De verzekeraar vergoedt de consultatiefunctie straks dus niet per casus of patiënt, maar per periode. De vergoeding staat dan ook los van de individuele zorgvragen van patiënten.

Contractvereiste

De NZa acht het van belang om een contractvereiste als voorwaarde te stellen. Ggz professionals mogen hun consultatie straks alleen declareren als zij een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar. De verzekeraar kan zo een selectie maken van zorgaanbieders. Dit is ook voor de ambtenaren binnen het sociaal domein overzichtelijker en zorgt ervoor dat ze makkelijk in contact komen met ggz specialisten. Cliënten betalen niks voor de consultatiefunctie. Omdat zij over het algemeen niet betrokken zijn bij het domeinoverstijgend overleg kan geen aanspraak worden gemaakt op hun eigen risico.

bron: binnenlandsbestuur.nl

gerelateerde artikelen

wmo-consulenten
27 november

Wmo-consulenten: “Wij doen continu onderzoek, dát is ons werk”

“Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in …

digitale goodiebag
24 november

Waar werd jij wijzer van?

Welk boek of welke reportage moeten alle uitvoerend professionals in het sociaal domein echt zien? Welk instrument of welke aanpak …

mijn route naar inburgering
24 november

Mijn route naar inburgering

Inburgeringsprofessionals weten dat je iemand eerst goed moet leren kennen, wil je diegene goed kunnen begeleiden naar werk, school of …