SAM lanceert het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)

Hoe toon je dat jij een lerende professional bent? Hoe onderscheid je je en laat je jouw werkgever zien welke deskundigheid je hebt?

Als beroepsgroep wil je graag laten zien dat je de professionele ontwikkeling serieus neemt. Dat gaat vooral op voor uitvoerders zoals klantmanagers, leerplichtambtenaren, RMC-medewerkers, schulddienstverleners, jobcoaches, participatieconsulenten, kwaliteitsmedewerkers, Wmo- en (jeugd)zorgconsulenten.

Meer en meer wordt erkend dat alle mensen die onder SAM vallen een sleutelrol vervullen in het sociaal domein. Dan is het des te belangrijker dat iedereen die bij SAM hoort of ervoor zorgt dat hij of zij zich ontwikkelt. Samen met andere organisaties die sterk staan in het sociaal domein.

Deelname eraan is vrijwillig. Wie zich aanmeldt, gaat zich ontwikkelen via vrij en geaccrediteerd aanbod. Als er genoeg uren zijn geïnvesteerd kan iemand zich gecertificeerd noemen. Elke drie jaar moet opnieuw een certificaat worden behaald.

naar KRSD.nl

lerende professionals

Een van de basiselementen van het vak van uitvoerend professional is dat je je blijft ontwikkelen. Stilstaan is in het sociaal domein geen optie, omdat het hele veld zo vaak verandert. Niet alleen wet- en regelgeving veranderen, maar door allerlei economische ontwikkelingen veranderen doelgroepen soms ook.

Omdat je steeds meebeweegt, jezelf schoolt en vaardigheden op peil brengt, ben je een lerende professional. Je bent heel veel waard voor jouw werkgever of opdrachtgever, maar ook voor de burgers die jij helpt. En je zorgt ervoor dat jouw vak serieus wordt genomen!