Event

Algemeen

Tijdelijke versoepeling bijstandsregels jongeren tot 27 jaar

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin voor jongeren tot 27 jaar een tijdelijke versoepeling van de bijstandsregels wordt geregeld. Deze versoepeling geldt tot 1 juli 2021. Hiermee geeft het kabinet invulling aan de motie Smeulders c.s.

Versoepelingen

Het gaat om een paar versoepelingen van de regels.
 Tijdelijke openstelling van de re-integratie-instrumenten voor jongeren tot 27 jaar. De inkomsten (uit arbeid, ook als het om een alleenstaande ouder gaat) worden vrijgelaten en de vrijwilligersvergoeding wordt vrijgesteld.
 Specifieke kwetsbare jongeren worden uitgezonderd van de zoektermijn.
Deze versoepelingen gelden met terugwerkende kracht tot en met 1 november 2020. Gemeenten hebben al eerder de ruimte gekregen om al op deze versoepelingen vooruit te lopen.

Maatwerk

Hier bovenop wordt de mogelijkheid verlengd om ook voor andere jongeren tot 27 jaar individueel maatwerk toe te passen bij de vier weken zoektermijn. Het doel hiervan is om financiële problemen bij jongeren die plotseling zonder werk en inkomsten komen te zitten zoveel mogelijk te voorkomen.

Gemeenten mochten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 al afwijken van de regels rond de verplichte vier weken-zoektermijn voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Zie ook Gemeentenieuws van SZW extra ivm Coronamaatregelen editie 2.
Deze mogelijkheid krijgt nu een verlenging tot 1 juli 2021.

Aan uitvoerders de opdracht van het kabinet om zorgvuldig de afweging te maken. De kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt, kunnen wel worden benut. Waar mogelijk kunnen jongeren ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk en scholing.

gerelateerde artikelen

6 mei 2021 Event Coronacrisis Kwaliteit professionals Werk en inkomen

(Be)spreekuur VNG: Adviespunt voor ondernemers

Het is voor SAM belangrijk dat professionals binnen het sociaal domein in staat zijn om […]

6 mei 2021 Event Armoede Bijstand Kwaliteit professionals Schuldhulp Statushouders

Kwetsbaar maar niet kansloos

Marion Weijers en Chris Schwencke van het Nibud waren de gastsprekers tijdens het Inspiratievoorbeeld uit […]

6 mei 2021 Event Beroepscode Kwaliteit professionals Vereniging

Beroepsstatuut voor houvast en kracht

“Als je werkt in het publiek sociaal domein heb je nogal wat op je bordje: […]