Event

Algemeen

Tijdelijke versoepeling bijstandsregels jongeren tot 27 jaar

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin voor jongeren tot 27 jaar een tijdelijke versoepeling van de bijstandsregels wordt geregeld. Deze versoepeling geldt tot 1 juli 2021. Hiermee geeft het kabinet invulling aan de motie Smeulders c.s.

Versoepelingen

Het gaat om een paar versoepelingen van de regels.
 Tijdelijke openstelling van de re-integratie-instrumenten voor jongeren tot 27 jaar. De inkomsten (uit arbeid, ook als het om een alleenstaande ouder gaat) worden vrijgelaten en de vrijwilligersvergoeding wordt vrijgesteld.
 Specifieke kwetsbare jongeren worden uitgezonderd van de zoektermijn.
Deze versoepelingen gelden met terugwerkende kracht tot en met 1 november 2020. Gemeenten hebben al eerder de ruimte gekregen om al op deze versoepelingen vooruit te lopen.

Maatwerk

Hier bovenop wordt de mogelijkheid verlengd om ook voor andere jongeren tot 27 jaar individueel maatwerk toe te passen bij de vier weken zoektermijn. Het doel hiervan is om financiële problemen bij jongeren die plotseling zonder werk en inkomsten komen te zitten zoveel mogelijk te voorkomen.

Gemeenten mochten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 al afwijken van de regels rond de verplichte vier weken-zoektermijn voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Zie ook Gemeentenieuws van SZW extra ivm Coronamaatregelen editie 2.
Deze mogelijkheid krijgt nu een verlenging tot 1 juli 2021.

Aan uitvoerders de opdracht van het kabinet om zorgvuldig de afweging te maken. De kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt, kunnen wel worden benut. Waar mogelijk kunnen jongeren ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk en scholing.

gerelateerde artikelen

24 februari 2021 Event Tozo

SAM in Tozo-overleg: aanpassingen in Tozo-regeling door verlengde lockdown

Door de verlengde lockdown zijn er wat wijzigingen in de Tozo-regeling. SAM neemt deel aan […]

23 februari 2021 Event Simpel switchen

Webinar over switchen tussen dagbesteding en werk (Simpel Switchen)

Movisie en Stimulansz hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het switchen tussen dagbesteding en vormen van werk: […]

23 februari 2021 Event Multiproblematiek

Maatwerk voor multiprobleemhuishoudens. Ook daar is een loket voor!

Soms zitten mensen zo klem tussen de regels van verschillende instanties en is de situatie […]