activiteiten

Waardenwerk: normatieve professionalisering in het publiek sociaal domein

None

Bij professioneel handelen spelen waarden en normen altijd een rol. Het bewust zijn van en werken vanuit professionele waarden onderscheidt een professional van een uitvoerder. Naast professionele waarden, spelen ook (grond)wettelijke waarden, organisatiewaarden en persoonlijke waarden (van professionals, inwoners en andere betrokkenen) een rol.

Als sociaal professional ben je dus met verschillende waarden aan het werk. Wat betekent dit ‘waardenwerk’ voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein? Hoe geven waarden richting en hoe ga je om met botsende waarden? Door met elkaar taaie vraagstukken te doormodderen verkennen en verstevigen we onze normatieve grond als professional. Daar gaan we in deze workshop met elkaar mee aan de slag. Het doel is tweeledig: je gaat nieuwe kennis opdoen én je leert je eigen normatieve handelen (h)erkennen en omzetten in je eigen werkpraktijk.

Werkwijze
De workshop start met een theoretisch kader vanuit het gedachtegoed van waardenwerk gebracht door Sabrina Keinemans en Matthias Deleu. Dit kader helpt om taaie vraagstukken met elkaar te delen waarna we in een aantal interactieve werkvormen zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de taaiheid (opnieuw) in beweging te brengen.

Spreker(s)
Matthias Deleu, docent Social Work, Zuyd Hogeschool

Sabrina Keinemans, lector Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool

Doelgroep
Uitvoerend professionals maar ook studenten en docenten zijn welkom.

Kennisniveau
Ervaring met publieke dienstverlening (als professional, inwoner, leidinggevende, student, docent)