activiteiten

Interprofessioneel samenwerken in het publieke sociaal domein

None

Waarover gaat de workshop
Van professionals in het publiek sociaal domein wordt steeds vaker verwacht zij integraal samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken zijn immers meestal complex van aard en hebben betrekking op meerdere ‘leefgebieden’ of domeinen. Dat maakt het noodzakelijk om interprofessioneel samen te werken.

In interprofessionele samenwerking ben je van elkaar afhankelijk én is het belangrijk om elkaar goed aan te vullen (‘complementair’ te zijn aan elkaar). Dit roept een aantal thema’s ter bespreking op: Welke verwachting hebben de samenwerkingspartners van elkaar? Wie voert de regie? En hoe richten we een samenwerking in waar we allemaal baat bij hebben?

Tijdens deze workshop gaan we in op de specifieke situaties van professionals in het publiek domein als het gaat om interprofessioneel samenwerken. Hoe kun je nog beter samenwerken met professionals van andere disciplines?

Doel van de workshop
Na deze workshop:

  • weet je beter wat interprofessionele samenwerking is;
  • kun je de belangrijkste ‘basics’ voor interprofessioneel samenwerken benoemen;
  • ken je de belangrijkste succesfactoren voor (ontwikkeling van) interprofessionele samenwerking;
  • herken je ‘onderstromen’ in interprofessionele samenwerking;
  • kun je de vertaalslag maken naar je eigen dagelijkse praktijk.

Werkwijze
We werken met korte rondes van informatieoverdracht, interactieve verkenning en toepassing in subgroepen. We beginnen met een korte verkenning van de context van de aanwezige professionals: hoe en wanneer werk je samen met andere disciplines of ketenpartners. Daarna gaan we in op een theoretisch referentiekader van interprofessionele samenwerking. Vervolgens oefenen we met het onderzoeken van 8 kritische factoren die van belang zijn voor de – ontwikkeling van – interprofessionele samenwerking. We baseren ons hierbij op het boek ‘Interprofessionele teams in hun kracht’ (Goossens en van Dongen, 2024). We eindigen met een korte schets van onderstromen die in het samenwerken met andere disciplines een rol kunnen spelen. Daarna kun je met nieuwe inzichten in je eigen praktijk aan de slag.

Spreker(s)
Wim Goossens (1959)
Is expertdocent groepsdynamica & groepsprocessen, teamcoaching en interprofessionele samenwerking. Hij is rond deze thema’s werkzaam bij Zuyd Hogeschool, Academie Verpleegkunde en Academie Sociaal werk. Bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is hij kartrekker van het ‘Leeratelier Interprofessionaliteit’.

Dr. Jerôme van Dongen (1986)
Is gepromoveerd op het thema Interprofessionele samenwerking in de eerste lijn. Ook is hij bijzonder lector ‘Interprofessionele samenwerking in de wijk’, samen met MIK & PIW groep. Hij levert een bijdrage aan onderzoek, onderzoek en praktijk op het gebied van interprofessionele samenwerking

Zij zijn de auteurs van het boek ‘Interprofessionele teams in hun kracht - ontwikkelen, begeleiden & coachen’ dat in januari 2024 verscheen bij uitgeverij Kloosterhof.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor professional uit het publieke domein, welzijn en zorg.

Kennisniveau
Bij de workshop wordt basale kennis over samenwerking als bekend verondersteld.

Deelnemers aan de workshop kunnen zich al op de workshop oriënteren door kennis te nemen van:

  • Goossens W. en Dongen van J. (2024) ‘Interprofessionele teams in hun kracht - ontwikkelen, begeleiden & coachen’ Kloosterhof, Neer.
  • Van Dongen J. (2023) Samen maken we het verschil! Inaugurele rede Zuyd Hogeschool. Juni 2023.
  • Van Dongen, J. en Goossens, W. (2022). Factsheet QuickScan IPT. Zuyd Hogeschool
  • www.quickscan-ipt.nl