activiteiten

Inspiratielabs on Tour 3

None

Stap aan boord van onze Inspiratielabs on Tour en ontdek de kracht van domein overstijgende samenwerking rondom Simpel Switchen voor mensen met een beperking op weg naar werk! Dompel jezelf onder in hoe succesvolle domein overstijgende ondersteuning blokkades wegneemt bij één van de drie praktijkvoorbeelden. Deel ervaringen, ontdek stappen voor jouw regio en deel wat jij nodig hebt voor goede integrale ondersteuning. Werk je als manager bij een sociaal ontwikkelbedrijf, zorgorganisatie, UWV of in het sociaal domein bij een gemeente? Meld je dan snel aan voor een dag vol inzichten op 29 februari bij Proeftuin Ruwaard in Oss, 28 maart bij Centrum voor Praktijkleren in Almere of 25 april bij Pluryn in Nijmegen.

Mensen met een beperking krijgen te maken met veel wetten en regels wanneer zij de stap maken van dagbesteding naar werk. Domein overstijgend werken vanuit verschillende gemeentedomeinen, sociaal ontwikkelbedrijven, UWV en zorgorganisaties kan blokkades naar werk wegnemen. Dat maakt het voor mensen met een beperking makkelijker en minder risicovol om te schakelen tussen indicaties, organisaties en begeleiders op hun weg naar een passende werkplek.

Er zijn al veel mooie initiatieven die laten zien dat domein overstijgende ondersteuning kan werken. Toch valt er voor betrokken partijen nog veel te leren. Zo zijn er veel verschillende werkwijzen, verschillen in regelgeving, schotten in budgetten en is de integrale aanpak soms nog te versnipperd en gebonden aan de lokale situatie.

Meld je aan voor de Inspiratielabs on Tour!
Denk mee over wat in jouw regio nodig is om mensen met een beperking via Simpel Switchen te ondersteunen in de stap naar passend werk. Laat je inspireren door de werkwijze bij Proeftuin Ruwaard in Oss, Centrum voor Praktijkleren in Almere of het Rijk van Nijmegen en ga met andere professionals in gesprek over hoe je domein overstijgende ondersteuning verbeterd in jouw regio. Welke stappen en acties zijn het meest kansrijk? Hoe zet je de cruciale eerste stap? En welke ondersteuning is nodig om die stap te zetten?

We gebruiken de Inspiratielabs om te achterhalen welke ondersteuning jij nodig hebt om de beschikbare lessen en inzichten rondom integrale ondersteuning toe te passen. Zo kunnen we vanuit het programma Simpel Switchen gericht inzetten op de juiste ondersteuning en starten met een vervolgtraject, zoals het opzetten van proeftuinen voor domein overstijgend werken.

  • Het Inspiratielabs-programma op hoofdlijnen omvat:
    Kennismaking: Maak kennis met betrokkenen in jouw regio die geïnteresseerd zijn in het bieden van domein overstijgende ondersteuning aan mensen met een beperking die gebruik willen maken van Simpel Switchen.
  • Werk samen aan een casus: Behandel met andere deelnemers een lokale casus over Simpel Switchen. Hoe pak jij deze casus aan en wat kun je leren van de perspectieven van anderen? 
  • Werkwijze van succesvolle voorbeelden: De casus is ook behandeld door één van de drie goede voorbeelden. Zij delen hoe ze de situatie in samenwerking met andere partijen deze situatie hebben aangepakt.
  • Denk mee over een vervolg: Ga met andere deelnemers in gesprek over de behoeften en uitdagingen in jouw regio. Wat hebben jullie nodig om domein overstijgende ondersteuning van de grond te krijgen?

De Inspiratielabs gaan op tour naar 3 goede voorbeelden in het land. Meld je aan voor één van de drie inspiratielabs:

Donderdag 29 februari 13.00-16.30 – Proeftuin Ruwaard in Oss: Laat je inspireren door de samenwerkwijze in de wijk Ruwaard, waar professionals in het sociaal domein maandelijks samenkomen voor leersessies.
Donderdag 28 maart 13.00-16.30 – Centrum voor Praktijkleren Almere: Vervolg de route naar het Centrum voor Praktijkleren Almere waar praktijkleren wordt ingezet om makkelijker te kunnen schakelen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier betaald werk. Bij dit inspiratielab zal Froukje de Jonge, wethouder sociaal domein in Almere, aanwezig zijn om deel te nemen aan de discussies en inzichten te delen.
Donderdag 25 april: Rijk van Nijmegen in Nijmegen: Leer tijdens dit inspiratielab over de succesvolle samenwerking tussen gemeenten, zorgorganisaties en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen en de bijdrage van een Simpel Switchen-visie.