activiteiten

Hoe haal ik meer uit mijn leidinggevende?

None

Tijdens de workshop inventariseren we knelpunten in de samenwerking/relatie tussen jou als professional en je leidinggevende. En we gaan op zoek naar verbetermogelijkheden. Het hoeft niet per se om grote knelpunten of conflicten te gaan. Integendeel, het uitgangspunt is dat teams samen met hun managers het beste in elkaar boven kunnen halen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Het is een leerproces waar we tijdens de workshop met zijn allen bij stil staan.

Workshopleider Hans Bosselaar deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar het leiderschap van teammanagers werk en re-integratie en zal de nodige wetenschappelijke en praktische kennis inbrengen.

Aan het einde van de workshop ga je naar huis met meer kennis over de relatie tussen professionals en hun managers, maar heb je ook concrete handvatten om hier morgen al mee aan de slag te gaan.

Werkwijze
Na een korte introductie begint de workshop met de inventarisatie van knelpunten van de deelnemers in groepjes van twee of drie. Vervolgens pikken we er gezamenlijk een aantal uit waar we verder op gaan kauwen; op basis van wetenschappelijke kennis en de ervaringen van alle deelnemers. Ten slotte inventariseren we verbeterpunten en concrete stappen om morgen al met de verbetering aan de slag te gaan. Als we tijd genoeg hebben, gaan we een of enkele stappen uitproberen in een klein rollenspel.

Spreker(s)
Hans Bosselaar, onderzoeker bij de Vrije Universiteit

Doelgroep
De workshop is interessant voor alle uitvoerende professionals

Kennisniveau
Er is geen voorkennis nodig.

Deelnemers kunnen het essay lezen dat op basis van ons onderzoek is geschreven (verschijnt op 29 februari)