activiteiten

Hét driegesprek: een noodzakelijke stap of een onnodige ambitie?

None

Hoe soepel is voor statushouders de overgang van COA naar jouw gemeente? Vindt bij jullie het ‘driegesprek’ plaats? Deze bijeenkomst is speciaal voor inburgeringsconsulenten en klantmanagers die daarover mee kunnen praten.

Community of Practice Inburgering - COA/Divosa/SZW

  • donderdag 11 april
  • 9:30 - 12:30u
  • Utrecht (locatie volgt)

Zodra bekend is in welke gemeente een statushouder gaat wonen, moet er een ‘driegesprek’ plaatsvinden: tussen statushouder, casemanager COA en klantmanager gemeente. Althans, zo is het bedacht in de nieuwe Wet inburgering, want zo’n warme overdracht is waardevol. In de praktijk vindt dit gesprek niet of nauwelijks plaats, zo blijkt.

COA, Divosa en SZW willen onderzoeken wat er in de praktijk precies gebeurt en wat er nodig is voor een soepele overgang van de statushouder van AZC naar gemeente.

Daarom gaan tijdens deze bijeenkomst 15 casemanagers en 15 klantmanagers met elkaar in gesprek: is het driegesprek nuttig? Hoe kan het (wel) werken? Op welk moment moet het plaatsvinden.

De resultaten worden meegenomen in o.a. de aanpak Vroege Start en in de Samenwerking COA - gemeenten. 

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.