activiteiten

De Keerzijde

None

Deze workshop is gebaseerd op het programma ‘De Keerzijde’: een ‘armoede experience’ waarbij deelnemers ontdekken wat het betekent om op te groeien met geldzorgen. In deze workshop doen we dat door uitwisseling tussen professionals en mensen die leven in bestaansonzekerheid. Professionals worden uitgenodigd te reflecteren op hoe zij in hun werk aan (kunnen) sluiten bij de leefwereld van mensen die leven in bestaansonzekerheid. Tijdens dit proces denken ervaringsdelers mee, omdat zij kunnen benoemen wat daarin voor hen belangrijk is.

Wat biedt deze workshop?

  • bewustwording van wat het betekent om te leven in bestaansonzekerheid
  • inzicht in hoe je in je eigen beroepspraktijk aansluit bij de leefwereld van mensen die leven in bestaansonzekerheid
  • uitwisseling van perspectieven tussen professionals en inwoners

Wie zijn wij?

De Keerzijde wordt ontwikkeld door ervaringsdelers met ondersteuning van Provincie Limburg, de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, Doors2Open en Burgerkracht Limburg.

Werkwijze
Door middel van een korte film worden deelnemers uitgenodigd zich te verplaatsen in wat het betekent om te leven in bestaansonzekerheid, gevolgd door een interactief gesprek tussen de deelnemers en ervaringsdelers. Hierna volgt een creatieve werkvorm die de deelnemers helpt uitdrukking te geven aan wat de opgedane inzichten betekenen voor hun dagelijkse werkpraktijk. Wat ga je doen met deze inzichten? Tot slot worden de opgedane ervaringen met elkaar gedeeld en de bijeenkomst kort nabesproken met elkaar.

Spreker(s)

Xanne Leclerq, ervaringsdeler
Kimberly Dauphin, ervaringsdeler
Joost Weling, docent-onderzoeker, Hogeschool Zuyd
Jeanne Schepers, projectontwikkelaar "DoorS2open" Plinthos, Mutsaersstichting
Lianne Janssen, adviseur, Burgerkracht Limburg
Leike Peeters, adviseur, Burgerkracht Limburg

Doelgroep
Uitvoerders in het publiek sociaal domein en andere professionals, leidinggevenden

Kennisniveau
n.v.t.