Event

Werk en inkomen

, Zorg

Werken met psychische kwetsbaarheid

Veel mensen met psychische kwetsbaarheid kunnen werken en willen dat ook. Daarvoor moeten dan wel de juiste omstandigheden gecreëerd worden, zodat werk en herstel hand in hand kunnen gaan. 

Ruim 40 procent van de Nederlanders is op enig moment in zijn leven ‘psychisch kwetsbaar’. En psychische kwetsbaarheid is een belangrijke reden voor ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Mensen willen vaak wel werken, maar stuiten op barrières. Op psychische kwetsbaarheid rust nog steeds een stigma en vaak wordt het ten onrechte gelijkgesteld met ‘niet kunnen werken’ of alleen simpel werk aankunnen.

Werk, werk, werk
Over het algemeen geldt: werk laat psychische klachten afnemen, terwijl werkloosheid of inactiviteit ze juist versterkt. Werk heeft een positief effect omdat het structuur biedt, voor sociale contacten zorgt en bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde. Het is aangetoond (onderzoek Hoogleraar Alex Burdorf naar de positieve effecten van werk) dat langdurig aan de kant staan een gevolg, maar ook een oorzaak van psychische barrières kan zijn.

Tips & tricks
Op deze pagina van Samen voor de klant vind je informatie over het naar werk begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je kunt kennis opdoen en ervaringen delen. Bijvoorbeeld via het platform Sterk door Werk. Het webinar ‘Do and Don’t: aan het werk bij psychische kwetsbaarheid’ geeft tips en tricks voor het voeren van een gesprek met een psychisch kwetsbare kandidaat.

GGZ en W&I moeten samenwerken
Het is belangrijk om te voorkomen dat lichte problemen verergeren door langdurige werkloosheid of uitkeringsafhankelijkheid. Zeker een combinatie van problemen op verschillende terreinen, zoals financiën, zorg en huisvesting, kan leiden tot bijkomende psychische problemen. Daarom is het belangrijk dat de domeinen GGZ en Werk& Inkomen samenwerken. Lees hier hoe de Programmaraad die samenwerking ondersteunt.

gerelateerde artikelen

24 februari 2021 Event Tozo

SAM in Tozo-overleg: aanpassingen in Tozo-regeling door verlengde lockdown

Door de verlengde lockdown zijn er wat wijzigingen in de Tozo-regeling. SAM neemt deel aan […]

23 februari 2021 Event Simpel switchen

Webinar over switchen tussen dagbesteding en werk (Simpel Switchen)

Movisie en Stimulansz hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het switchen tussen dagbesteding en vormen van werk: […]

23 februari 2021 Event Multiproblematiek

Maatwerk voor multiprobleemhuishoudens. Ook daar is een loket voor!

Soms zitten mensen zo klem tussen de regels van verschillende instanties en is de situatie […]