week v/d uitvoering 2021

Optimale dienstverlening om misbruik & oneigenlijk gebruik te voorkomen

Spreker(s)
Petra Jagt adviseur VNG Naleving Werk en Inkomen
Gertrude Slag uit de gemeente Rotterdam

Omschrijving
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met ‘nalevingsgericht’ communiceren. Je leert adequaat en stimulerend communiceren, op basis van de stressfactoren, culturele en individuele aspecten van de doelgroep. Het doel is het nakomen van afspraken en het volgen van wetten. Jouw dienstverlening naar de klant (inwoner) staat hierbij centraal. De gedachte is dat je heldere voorwaarden schept die de doelgroep begrijpt, waarop je later in voorkomende gevallen kunt handhaven. In de workshop krijg je ook uitleg over gedragsbeïnvloeding.

Gertrude Slag uit de Gemeente Rotterdam vertelt welke route zij hebben bewandeld en hoe ze bewustwording hebben gecreëerd bij het college en het MT/directie. Je gaat in kleine samenstelling met elkaar in gesprek om ervaringen te delen en goede voorbeelden op te halen die we weer kunnen verspreiden via de Kennisomgeving van VNG Naleving.

Werkwijze

  • Plenaire start: wat verstaan we onder nalevingsgericht communiceren.
  • Voorbeelden delen van gedragsinterventies en beïnvloeding.
  • Uitleg vanuit Gemeente Rotterdam.
  • Uiteen in groepjes van 4/5 deelnemers; kennis/ervaring delen.
  • Afsluiting: tips vanuit de andere groepjes.

Max. aantal deelnemers
15 deelnemers