week v/d uitvoering 2021

Het tegengaan van sociale tweedeling door het geven/krijgen/nemen van ruimte om te leven

Spreker(s)
Geertje de Kort (programmamanager Gezonde Stad Helmond)
Erika Dekens (armoederegisseur Helmond)

Doelgroep
Iedereen (die aan een kant van een kloof staat)

Omschrijving
De inkomens- en gezondheidsverschillen van Nederlanders worden steeds groter. Een grote groep mensen lukt het steeds minder goed om mee te komen in onze samenleving. Zij lopen een verhoogd risico op bestaansonzekerheid, armoede, schulden en slechte gezondheid. Zo leven lager opgeleiden 15 jaar in minder goede gezondheid dan hoger opgeleiden. Ook ervaren zij in hun leven meer eenzaamheid. Daarnaast hebben bestaansonzekerheid en geldzorgen ook stress tot gevolg, wat het juist bemoeilijkt om verbetering in de situatie te brengen. De ongelijkheid groeit. En de coronacrisis heeft deze tweedeling versterkt. We willen niet dat een deel van onze inwoners alleen nog maar bezig is met overleven. We willen dat ze weer ruimte krijgen. Ruimte in hun hoofd om vooruit te denken. Ruimte om stappen te zetten, om zich te ontwikkelen, om op te bloeien. Dat klinkt zo eenvoudig, maar het is o zo complex. Daar hebben we de hulp van de hele stad bij nodig. Overheid, onderwijs, maatschappelijke instellingen, werkgevers, clubs en verenigingen: alleen samen kunnen we die ruimte bieden.

Hoe zet je zo’n samenwerking op en hoe pak je de tweedeling op lokaal niveau aan? Hoe zorg je ervoor dat de kloof tussen mensen niet vergroot en dat zij dichter bij elkaar komen? Denk mee tijdens de inspiratiesessie over de Helmondse aanpak!

Werkwijze
Inspiratiesessie over de beweging in Helmond, domeinoverstijgende samenwerking en concrete acties. Er is ruimte voor vragen en er wordt gewerkt met stellingen om met elkaar uit te wisselen hoe je hier vanuit de uitvoering invulling aan kan geven.

Kennisniveau
Een notie van de problematiek achter tweedeling is aan te raden. Er zijn ter inspiratie voor de Helmondse beweging twee webinars opgenomen die de problematiek en het belang om dit aan te pakken beter duidt. De twee youtube-links zijn te vinden via: https://www.helmond.nl/ruimte-om-te-leven/.

Max. aantal deelnemers
20 deelnemers