nieuws

Webinar Inzichten in ideale dienstverlening werk, inkomen, schulden en inburgering

Hoe ziet de ideale gemeentelijke dienstverlening eruit vanuit de inwoner? En wat vraagt dat van de verschillende disciplines, zoals ICT, beleid en wetgeving? Samen met inwoners, gemeenten en anderen is afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de ideale klantreis voor werk, inkomen, schulden & inburgering. Nieuwsgierig naar de resultaten? Meld je aan voor het webinar op 14 december!

Hierbij is ook gekeken naar wat nodig is aan landelijke en lokale informatievoorziening, ‘uitvoerbaar’ beleid en wet- en regelgeving om de dienstverlening te verbeteren. De klantreizen hebben geleid tot master-klantreizen per domein waarmee gemeenten aan de slag kunnen.

Programma webinar
Op dinsdag 14 december van 15.00 tot 16.30 uur worden tijdens dit webinar de resultaten en inzichten die zijn opgedaan, door VNG teruggekoppeld. Hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang tussen de domeinen werk, inkomen, schulden en inburgering. En u krijgt informatie en handvatten hoe u zelf aan de slag kunt met de master-klantreizen en de opgedane inzichten. Meer informatie over het webinar, leest u op de website van VNG Realisatie.

Bij de ontwikkeling van de klantreizen zijn afgelopen anderhalf jaar ruim 200 mensen betrokken geweest. Natuurlijk veel inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals uit de uitvoering maar ook vrijwilligers van verschillende organisaties zoals Humanitas, Vluchtelingenwerk, Landelijke st. thuisadministratie, collega’s van Divosa, Programmaraad, NVVK, UWV, SZW, BZK en schuldeisers als CJIB et cetera. Ook SAM is afgelopen anderhalf jaar nauw betrokken geweest bij de klantreizen.

Naar het Aanmeldformulier.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het webinar, dan kunt u terecht bij Simon Steenhoek van de VNG: simon.steenhoek@vng.nl.

gerelateerde artikelen

27 januari

UAF helpt bij inburgering

De nieuwe taken en verantwoordelijkheden onder de nieuwe Wet inburgering zijn talrijk. Alle hulp is […]

26 januari

SAM is jarig!

Onze beroepsvereniging bestaat 10 jaar. Yeeh!! Een prachtige aanleiding om er een feestelijk, opbeurend en […]

25 januari

Professionele buikpijn omzetten in actie

in Maatwerkplaatsen Maatwerkplaatsen rukken op. En dat kan ons als professionals in het publiek sociaal […]