nieuws

Wat een week!

En ineens was de SAM Week van de Uitvoering (8 t/m 12 november) alweer voorbij! We hebben ervaringen uitgewisseld met collega’s uit het land, veel geleerd én plezier gehad. We hadden een breed, afwisselend programma en dat werd gewaardeerd: er waren ruim 300 deelnemers!

We kijken alvast kort even terug en op dit moment zijn we ook bezig met het versturen van evaluatieformulieren. Misschien heb je er al eentje ontvangen. We evalueren elke workshop, omdat we willen weten wat jij ervan vond. En omdat bij SAM alles draait om groei.

Tegengeluid
Socioloog Thomas Kampen – van de Movisie Participatielezing ‘De mens centraal in de bijstand’ – haalde voorbeelden aan uit de praktijk waar de menselijke maat uit het oog verloren leek. Deelnemers wilden toch ook benadrukt hebben dat er ook enorm veel goed gaat. “Je zou willen dat dát eens in de krant komt,” verzuchtte een van de aanwezigen. Een mooi tegengeluid dat Thomas beloofde ter harte te nemen.

Naar ons werk kijken
Een deel van de workshops ging over ons vak, over professionalisering. Dat waren workshops dóór leden, vóór leden. Over de methode in Zoetermeer bijvoorbeeld, waar je opnames bekijkt van jezelf in de spreekkamer, wat tot veel eye openers blijkt te leiden. En over het gezag van de SAM-professional, waarnaar de Stichting Beroepseer onderzoek deed. De workshop over het hervinden van je passie was trouwens razendsnel volgeboekt.

Over de mensen waar we het voor doen
Uiteraard waren er ook workshops over de mensen waar we het voor doen. Over ex-ondernemers bijvoorbeeld, een nieuw type kandidaat. We hadden ook een mooi gesprek over autisme en werk, met een ervaringsdeskundige. Zijn boodschap aan professionals: “Neem mij niet alles uit handen, maar laat me mijn eigen fouten maken. Geef me niet het gevoel dat ik gek ben.” De serious game ‘Een uur in de bijstand’ was direct vol, dit gaan we opnemen in ons vaste SAM-programma.

Inhoud: leren, leren, leren!
En er was de gedegen inhoudelijke onderbouwing van ons werk: over typologieën van families in armoede bijvoorbeeld, een mooie manier om anders met je caseload om te gaan. En een verdiepende workshop over de Wet Banenafspraak. Daar gaven meerdere deelnemers aan dat je “de kaders van de wet [moet] kennen, om daarbinnen je mogelijkheden te kunnen zoeken en ontdekken.” Op 2 december kun je die workshop (nog eens) volgen bij SAM.

Vooral doorgaan
Intussen draait de SAM activiteitenkalender gewoon door. Kom snel nog eens langs! Je vindt onze activiteiten hier. Allemaal gratis voor leden.

Voor 75,- per jaar word je lid en kun je overal gratis bij zijn.

gerelateerde artikelen

6 december

Webinar Inzichten in ideale dienstverlening werk, inkomen, schulden en inburgering

Hoe ziet de ideale gemeentelijke dienstverlening eruit vanuit de inwoner? En wat vraagt dat van […]

1 december

Wet Banenafspraak: samen de knelpunten te lijf

De Wet Banenafspraak is alweer 7 jaar onder ons. Toch ervaren we nog verschillende knelpunten […]

26 november

‘Betrek uitvoering bij beleidsontwikkeling’

Over inclusieve re-integratie Wat is er nodig om meer aandacht te krijgen voor Gelijke Kansen […]