Kwaliteit professionals

Voorzitter & directeur: doen wat nodig is

John van der Starre (voorzitter) en Ido van der Meulen (directeur) werken 9 maanden met elkaar samen voor de BvK (SAM). Tijd voor een tweegesprek om de balans op te maken en vooruit te kijken.

John: ‘Mijn geschiedenis bij de BvK (SAM)gaat al ver terug. We zijn voortgekomen uit Divosa en veel werk kwam op de schouders van de vrijwillige inzet van klantmanagers terecht. Daarna zijn we gaan ontvlechten en is de BvK zelfstandig komen staan. De eerste stappen op weg naar professionalisering zijn toen gezet. In mei heeft Ido de vorige directeur opgevolgd. En sinds die tijd gaat het nóg harder.’

Ido: ‘Het was mij al snel duidelijk dat er een goede basis lag bij de BvK, maar er was nog wel een slag te slaan. De tijd is rijp dat klantmanagers en andere uitvoerend professionals meer naar voren treden als de medewerkers die deskundig zijn op hun vakgebied. Zij komen elke dag weer die cliënten in het sociaal domein tegen en weten wat er nodig is. Het wordt tijd dat die deskundigheid meer zichtbaar wordt, bijval krijgt en zich goed verder kan ontwikkelen. Het is een moeilijk vak. Ga er maar aan staan om met elke cliënt een goed gesprek te voeren.’

Gelijk niveau

John: ‘Voor uitvoerend professionals is hun identiteit en zelfstandigheid van belang. Het is nodig dat klantmanagers – en straks ook andere professionals die in het publieke sociaal domein werken – als gesprekspartners op gelijk niveau staan met managers en leidinggevenden. Dat vraagt wat van klantmanagers. Zij – wij – moeten ons vak serieus nemen. Het moet normaal worden dat eerst een uitvoeringstoets langs uitvoerend professionals gaat. Dat is één deel. Ido geeft het al aan: de communicatie met cliënten is essentieel. Daar gaat het om en op dat vlak moet echt een inhaalslag worden gemaakt.’

Ido: ‘Aan mij én het bureau de schone taak om naast de professionals te gaan staan en hen te helpen zichzelf te versterken: bij de uitoefening van hun vak én bij hun verdere ontwikkeling tot gesprekspartner. We zijn nu op weg naar een Beroepsregister, een Beroepscode en de omschrijving van de Beroepseer. Dat doen we samen met klantmanagers. Als je een norm neerlegt waarvan we allemaal vinden dat iedereen daaraan moet voldoen, dan gaat er ook wat gebeuren. De ontwikkeling moet van binnenuit komen. Wij faciliteren en ondersteunen vooral.’

Doen wat nodig is

John: ‘Maar er gaat nog meer gebeuren…’

Ido: ‘Jazeker. We hebben het al een paar keer laten vallen, maar we gaan verbreden. Straks zijn we er voor iedereen die als uitvoerend professional werkt. Als zij in het publieke domein hun taak goed willen vervullen, zullen ze in de breedte moeten kijken naar zorg, jeugd, schuldhulp, armoede, inburgering… Door al deze professionals te verenigen, gebeurt er ook wat.’

John: ‘Het is ons doel dat iedereen dezelfde basisnorm van dienstverlening hanteert: doen wat nodig is.’

Ido: ‘Dat gebeurt voor een deel al. Die omslag moet voor veel mensen nog komen.’

John: ‘En die gaan we niet voorbij lopen, maar het moet duidelijk zijn dat we straks staan voor die kwaliteit in dienstverlening. Behalve verbreding in doelgroep, gaat er nog wat veranderen…’

Ido: ‘Ja, in naam staan we nu alleen nog voor klantmanagers. Dit jaar – als het goed is nog voor de zomer – komen we naar buiten met een nieuwe naam.’

Meer in beeld

John: ‘Het gaat hard, maar wat mij betreft mogen we nog wel sneller. Alleen gaat dat niet altijd. We willen iedereen meenemen in dit proces. Ook de politiek, maatschappelijke organisaties, partners…’

Ido: ‘Achter de schermen gebeurt ontzettend veel. Over een paar maanden worden die resultaten voor de buitenwacht zichtbaar.’

John: ‘Nú zien we al dat we meer in beeld zijn.’

Ido: ‘Mooi toch, om daar deel van uit te maken?’

gerelateerde artikelen

9 december 2020 Coronacrisis Tozo

SAMendenk-groep Tozo: ‘Denk na over toekomst zzp’ers’

Zet zpp’ers in om mensen die een beroep doen op de Tozo beter te begeleiden. […]

11 november 2020 Coronacrisis Tozo

SAM in Tozo-overleg: Tozo-info tot 1 april 2021 beschikbaar

De nieuwste handreiking Tozo is verschenen. In deze 13e versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Die […]

26 oktober 2020 Algemeen

Tijdelijke versoepeling bijstandsregels jongeren tot 27 jaar

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin voor jongeren tot 27 jaar een […]