Algemeen

Steef Peters: Privacy, hoe gaan we daar mee om?

25 mei 2018 is een belangrijke datum: de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geen aparte Excel sheets met gegevens van klanten meer, geen dossiers van het ene gebouw naar het andere op de achterbank van de auto, geen interviews met klanten waar iedereen bij mee kan luisteren. Geen ‘datalek’ doordat dossiers soms verweesd achterbleven op een bureau met vrij spel voor de schoonmaker van kantoor.

Het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten is noodzakelijk. Natuurlijk zal dat leiden tot problemen zoals het gebruik van verschillende systemen en de noodzaak om ze op elkaar af te stemmen. Het belangrijkste is dat we ons bewust zijn van de privacy en dat we daarnaar handelen. Dat we ons bewust zijn waarom we die gegevens nodig hebben en dat we toestemming vragen aan onze klant. Het uitgangspunt is altijd: als je niet wilt dat jouw eigen privacy geschonden wordt, doe dat ook een ander niet aan.

Natuurlijk staat de dienstverlening voorop. Als de klant het daarmee eens is, zal er geen probleem zijn. Toch is het verstandig samen een beleid te ontwikkelen. Bij voorbeeld over hoe om te gaan met gevallen wanneer de klant bezwaar maakt of zelfs zover wil gaan dat alle gegevens verwijderd moeten worden. De klant heeft dat recht. Echter, we weten ook dat zoiets vergaande consequenties heeft. Dus zorg samen voor goede afspraken en ga in overleg, werk samen, als kwesties over privacy onduidelijk zijn. Doe het voor jezelf en de klant.

gerelateerde artikelen

9 december 2020 Coronacrisis Tozo

SAMendenk-groep Tozo: ‘Denk na over toekomst zzp’ers’

Zet zpp’ers in om mensen die een beroep doen op de Tozo beter te begeleiden. […]

11 november 2020 Coronacrisis Tozo

SAM in Tozo-overleg: Tozo-info tot 1 april 2021 beschikbaar

De nieuwste handreiking Tozo is verschenen. In deze 13e versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Die […]

26 oktober 2020 Algemeen

Tijdelijke versoepeling bijstandsregels jongeren tot 27 jaar

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin voor jongeren tot 27 jaar een […]