Beroepscode

, Vereniging

Verdiepende workshop Beroepsstatuut SAM: steviger in je schoenen staan door onze gedeelde normen en waarden

Je ervaart als professional vast wel eens een ethisch dilemma in je werk of een bepaald spanningsveld. Er zijn dan verschillende kaders waarop je kunt terugvallen als professional. Bijvoorbeeld op de wet- en regelgeving, en op organisatiebeleid. Maar een professional zijn is meer dan de wet of beleid uitvoeren, want het zijn vaak juist die kaders die de spanning oproepen. Het is dan helpend om het beroepsstatuut erbij te nemen. Daarin staat op welke waarden en normen het beroep rust. In deze verdiepende workshop wordt een stappenplan aangereikt wat helpt bij het toepassen van de waarden en normen van het beroep bij spanningsvelden in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van casuïstiek doorlopen we het stappenplan. Je kunt op deze manier oefenen met je ethische competenties, die je in je dagelijkse praktijk verder kunt uitbouwen.

Meld je aan als je meer over je beroep wil begrijpen en steviger in je schoenen wil staan door beter zicht te krijgen op de ethische onderbouwing van je werk.