Jongeren

, Multiproblematiek

Vastgelopen dossiers bij jongeren, zware casussen, maart

Reinier en Mindert worden landelijk ingezet op zware casussen binnen het sociaal domein. Dan gaat het vaak om vastgelopen dossiers binnen de jeugdzorg, Wmo en/of Participatiewet. En ze zijn actief op bestuurlijke dossiers die op het bureau van de burgemeester liggen. Er wordt in de bijeenkomst specifiek ingegaan op slachtoffers van gezinssystemen en jongeren van de straat binnen de context van een Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Kortom een kijkje in de wereld van twee interventiespecialisten / vertrouwenspersonen binnen het sociaal domein.

Wie zijn zij?

Reinier werkt als vertrouwenspersoon op het snijvlak van zorg en veiligheid. De doelgroep waarvoor hij werkt bestaat primair uit jongeren (13-27 jaar) met een problematische achtergrond (in drugs, crimineel/overlastgevend gedrag, etc.) In dit werk heeft hij ook te maken met gezinssystemen.

Mindert werkt als zelfstandige vertrouwenspersoon en biedt mensen in zeer complexe persoonlijke situaties ondersteuning. Mindert kan vanuit zijn eigen ervaringen heel goed de verbinding leggen met getraumatiseerde mensen die de reguliere hulpverlening vaak niet eens meer kan bereiken. Dan gaat het bijvoorbeeld over mensen met ernstige psychische problemen zoals verzamelwoede of psychoses, maar ook ex-gedetineerden, criminelen, jongeren met een justitiële achtergrond en veroorzakers van huiselijk en seksueel geweld én hun slachtoffers.

Doelgroep

Voor iedereen die binnen het sociaal domein in de uitvoering werkt.