Re-integratie

, Statushouders

Nieuwkomers en (de lastige reis naar) werk

Voor veel nieuwkomers is het moeilijk aan een baan te komen. Dat heeft verschillende oorzaken. Velen kennen de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel niet, hun Nederlands is vaak te beperkt en daarnaast kampt ook een deel van de mensen met schulden doordat ook het beheer van financiën in Nederland anders is. Een deel van hen blijft in de Bijstand zitten, maar er zijn wel mogelijkheden.

Je krijgt in deze workshop goede voorbeelden te horen hoe de drempel naar werk te verlagen is en uitstroom uit de uitkering wél mogelijk is. Je krijgt een beter beeld van hoe je statushouders kunt ontzorgen als het gaat om alle complexe financiële zaken rondom ons sociale zekerheidsstelsel en arbeidsovereenkomsten.

Doelgroep

Klantmanagers, werkadviseurs of re-integratieprofessionals met affiniteit voor statushouders of inburgeraars.