Armoede

, Kwaliteit professionals

, Schuldhulp

Inspiratievoorbeeld uit de praktijk: Samenwerking met lager opgeleide cliënten verbeteren

Hoe kun je de samenwerking met lager opgeleide cliënten verbeteren?

In de publieke dienstverlening gericht op armoede en schulden zijn lager opgeleiden oververtegenwoordigd. Professionals hebben aandacht voor deze groep maar zijn ook zoekend naar wat deze specifieke doelgroep nodig heeft om de weg naar de verschillende voorzieningen beter te vinden. Om daar een beter beeld van te krijgen, heeft het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan. Een van de resultaten dat voortkwam uit het onderzoek is een self-assessment waarmee je als professional je eigen handelen in kaart kan brengen rondom het contact met een lager opgeleide cliënt, om vervolgens een plan op te stellen om dit klantcontact te verbeteren.

In deze online sessie worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek besproken en ga je aan de slag met het self-assessment. De sessie wordt verzorgd door de betrokken onderzoekers Danielle Lako en Nadja Jungmann.

Je wilt deze nieuwe inzichten niet missen: schrijf je dus snel in!