Wij verbinden alle professionals in het publieke sociaal domein die het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers. Dus iedereen die werkt als uitvoerder binnen werk en inkomen, schulddienstverlening, jeugdzorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen sterker!