Event

Coronacrisis

, Tozo

SAM in Tozo-overleg: Tozo-info tot 1 april 2021 beschikbaar

De nieuwste handreiking Tozo is verschenen. In deze 13e versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Die zijn allemaal gemarkeerd en te vinden op de website van SAM. Sinds kort maakt SAM ook deel uit van het overleg over Tozo met het ministerie van SZW, VNG en Divosa. Zo kunnen we in een vroeg stadium weeffouten in de uitvoering signaleren. Lees hieronder verder hoe jij ook mee kunt denken.

In de handreiking is aanvullende informatie te vinden over de volgende onderwerpen:

  • Hoe om te gaan met uitgesteld inkomen (zie hieronder en paragraaf 5.5)
  • De zorgbonus voor zorgprofessionals (paragraaf 5.7)
  • Aanspraak op studiefinanciering in relatie tot recht op Tozo (zie hieronder en paragraaf 7.3)
  • Aanvullende informatie over ondersteuning bij heroriëntatie en opname in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) (paragraaf 9.4)
  • Tips over het inrichten van controle achteraf (hoofdstuk 10)

Deze informatie is ook verwerkt in nieuwe versies van de model aanvraag- en wijzigingsformulieren en de set modelbrieven en -beschikkingen.

Uitgesteld inkomen

Nu het einde van het jaar nadert, kan het zijn dat Tozo-gerechtigden of hun partners een eindejaarsuitkering, 13e maand, winstdelingsregeling of bonus ontvangen. Dit uitgesteld inkomen hoort, volgens de regels van de Participatiewet, naar rato te worden verrekend met de Tozo-uitkering. De handreiking bevat adviezen aan uitvoerders hierover. Het model wijzigingsformulier is hierop aangepast.

Aanspraak op studiefinanciering (aanpassing aanvraagformulier)

Gemeenten hebben verschillende werkwijzen als het gaat om het onderwerp ‘Aanspraak op studiefinanciering in relatie tot recht op Tozo’. Deze werkwijzen wijken soms af van Participatiewet. In de handreiking komen drie verschillende doelgroepen aan bod en de manier waarop gemeenten met hun aanvragen zouden moeten omgaan. Ook zijn het modelaanvraagformulier en model verkortaanvraagformulier aangepast.

Modelbrief fiscale gevolgen Tozo

Het is belangrijk om ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering hebben ontvangen te wijzen op de fiscale gevolgen die de uitkering kan hebben. Zij kunnen namelijk een naheffing van de Belastingdienst verwachten of een kleinere teruggaaf. Ze doen er verstandig aan om hiervoor alvast geld apart te zetten. Om ondernemers hierover goed te informeren is de ‘modelbrief fiscale gevolgen Tozo’ beschikbaar. Uitvoerders die zich op Tozo-gerechtigden richten, kunnen die informatie alvast versturen.

Aangepaste Modelbrieven en –beschikkingen en inkomensbegrip

Op krijgiktozo.nl is de tekst over het inkomensbegrip en de set modelbrieven en – beschikkingen bijgewerkt met de meest actuele informatie.

Meer informatie

Lees de veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid

Inhoud Toolkit

gerelateerde artikelen

6 mei 2021 Event Coronacrisis Kwaliteit professionals Werk en inkomen

(Be)spreekuur VNG: Adviespunt voor ondernemers

Het is voor SAM belangrijk dat professionals binnen het sociaal domein in staat zijn om […]

6 mei 2021 Event Armoede Bijstand Kwaliteit professionals Schuldhulp Statushouders

Kwetsbaar maar niet kansloos

Marion Weijers en Chris Schwencke van het Nibud waren de gastsprekers tijdens het Inspiratievoorbeeld uit […]

6 mei 2021 Event Beroepscode Kwaliteit professionals Vereniging

Beroepsstatuut voor houvast en kracht

“Als je werkt in het publiek sociaal domein heb je nogal wat op je bordje: […]