Coronacrisis

, Participatiewet

, Zorg

Rondetafelgesprek 2: Zorgplicht onder druk en gebrek aan sturing

En weer zijn de opbrengsten van het online BvK-Rondetafelgesprek dat gisteren werd gehouden opmerkelijk! Tijdens deze tweede editie werd het schrijnend genoemd dat de brede zorgplicht enorm onder druk staat, mede doordat er geen direct contact tussen gemeente en burger is. ‘Als het vermoeden van huislijk geweld bestaat, komen we nu lastiger of niet langs de vermoedelijke geweldpleger in het gezin. We maken ons er ernstig zorgen over’, meldde een klantmanager van een grote gemeente. Ook het sluiten van SW-bedrijven is voor die medewerkers extra moeilijk en daar is oog voor. Iedereen worstelt met regelingen (voor bedrijven en zzp’ers) die door deze coronacrisis in het leven zijn geroepen. Er is grote behoefte aan sturing.

Informatie

‘Wij als BvK zijn al bezig om ervoor te zorgen dat uitvoerend professionals zoals klantmanagers, re-integratiemedewerkers, schuldhulpverleners en (zorg)consulenten goed geïnformeerd worden via onze eigen kanalen of die van anderen’, liet directeur Ido van der Meulen aan de deelnemers weten. Het is duidelijk dat professionals graag tips en trucs ontvangen hoe ze in deze bijzondere situatie moeten handelen.

Tozo en zo

‘Momenteel verzamelen we alle vragen en knelpunten’, zegt Van der Meulen. ‘Als we antwoorden hebben, delen we die met iedereen. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over regelingen als Tozo voor zzp’ers, Now voor bedrijven met personeel (uitvoering UWV) en Togs voor mkb’ers (uitvoering Raad voor Ondernemend Nederland). In sommige steden loopt het storm als het om die ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven gaat. Het blijkt moeilijk te zijn om snel te handelen als het gaat om capaciteit en informatiestromen. Komende week zetten we om die reden een extra Rondetafelgesprek in over Tozo en komt ook de samenhang met andere regelingen aan bod. We verwijzen dan naar bestaande informatiepunten.’

Aansturing

Naast de Rondetafelgesprekken is de BvK bezig met een ledenpanel. Veel uitvoerend professionals zitten met prangende vragen. ‘We horen nog steeds dat mensen niet of niet goed worden aangestuurd. Het contact tussen collega’s wordt gemist en de informatievoorziening om goed werk te kunnen doen stagneert. Professionals maken er het beste van, maar vinden dat ze hun werk niet goed genoeg kunnen doen omdat het persoonlijke contact lastig is. Veel professionals zoeken hun weg om de dienstverlening voort te zetten. Op creatieve wijze wordt contact gehouden met burgers. En er worden redelijke eisen en voorwaarden gesteld die bij de huidige situatie passen. ’

Over eigen domein

Klantmanagers zien met lede ogen aan dat zoveel mensen in moeilijke thuissituaties nu niet goed te helpen zijn. Ook daar missen zij de nodige begeleiding. Het leggen van contacten met bijvoorbeeld de school van de kinderen, Veilig Thuis of de wijkagent loopt eveneens stroever dan normaal.

Van der Meulen: ‘Hieruit blijkt dat iedereen die bij de overheid werkt en in contact staat met burgers over het eigen domein moet kunnen kijken. We zien dat die wens meer en meer leeft. Als je bijvoorbeeld hoort dat een kindertelefoon 40 procent meer gesprekken heeft gehad over zorgelijke thuissituaties, dan denk ik dat we er niet aan ontkomen dat iedereen een rol heeft om dit goed te begeleiden. Denk ook aan mensen met psychische klachten die nu extra in de problemen dreigen te komen doordat opvang of therapie wegvalt. Of het nu gaat om inkomen en zorg, werk en schulden of jeugdzorg: het is in het belang van de burger dat er samen wordt gewerkt.’

De BvK zorgt ervoor dat de informatie die zo toegankelijk mogelijk beschikbaar komt via speciale ledenberichten.

gerelateerde artikelen

9 december 2020 Coronacrisis Tozo

SAMendenk-groep Tozo: ‘Denk na over toekomst zzp’ers’

Zet zpp’ers in om mensen die een beroep doen op de Tozo beter te begeleiden. […]

11 november 2020 Coronacrisis Tozo

SAM in Tozo-overleg: Tozo-info tot 1 april 2021 beschikbaar

De nieuwste handreiking Tozo is verschenen. In deze 13e versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Die […]

26 oktober 2020 Algemeen

Tijdelijke versoepeling bijstandsregels jongeren tot 27 jaar

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin voor jongeren tot 27 jaar een […]