nieuws

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

Handreiking voor professionals

Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Voor hen is de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ ontwikkeld.

In Nederland groeit een op de dertien kinderen op in armoede. In de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) voor professionals in het sociaal domein concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede. Zij brachten die in kaart met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers.

Praktisch toepasbaar
In de handreiking komen verschillende denk- en werklijnen uit het sociaal domein samen. Dat maakt de handreiking een praktisch toepasbaar document voor professionals die werken met gezinnen in armoede of met geldzorgen: van schuldhulpverleners tot gezinscoaches en van klantmanagers werk en inkomen tot jongerenwerkers. Ook voor professionals uit het onderwijs en andere sectoren en plekken die raken aan het sociaal domein is de handreiking bruikbaar.

Omgeving versterken
‘Het versterken van een veilige, ondersteunende en stimulerende omgeving is de basis voor het verminderen van de gevolgen van opgroeien in armoede voor kinderen’, weet Emma Verspoor van het NJi. ‘Soms is het stimuleren van informele steun voldoende, door het netwerk van ouders te versterken of het bieden van lichte opvoedsteun. Als dit ontoereikend is kan een effectieve interventie uitkomst bieden.’

De handreiking is ontwikkeld in opdracht van onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Divosa.

Download hier de handreiking.

Bron: Divosa

 

 

 

gerelateerde artikelen

23 juli

Inschrijven voor SAMs praktische kennissessies over psychische kwetsbaarheid en werk

De komende tijd verdiepen we ons bij SAM in manieren om mensen met psychische kwetsbaarheid […]

22 juli

SAM organiseert kennissessies over psychische kwetsbaarheid en werk

De komende tijd verdiepen we ons bij SAM in manieren om mensen met psychische kwetsbaarheid […]

18 juli

Integraal werken in de jeugdhulp? Focus op de uitvoerende hulpverleners

De complexiteit van de uitvoering door jeugdprofessionals wordt te vaak over het hoofd gezien. In […]