nieuws

Nog steeds zorgen om de Onderwijsroute in de nieuwe Wet Inburgering

Vorige week werd duidelijk dat er nog steeds reden is tot zorg over het onderwijs dat vanaf 1 januari beschikbaar moet zijn voor inburgeraars. Er is meer geld nodig, maar de ministers van OCW en SZW doen (nog) geen toezeggingen. Divosa en VNG dringen daar wel op aan. SAM houdt voor jou de vinger aan de pols.

Op veel plaatsen dreigt de onderwijsroute niet van de grond te komen, omdat regio’s geen inschrijvingen krijgen op de aanbestedingen. In juni schreven gemeenten, VNG en Divosa hierover een brief aan de demissionair minister Koolmees van SZW.

Te weinig geld
Onderwijsaanbieders zoals bijvoorbeeld ROC’s geven aan dat zij voor het geld dat nu beschikbaar is, niet het onderwijs kunnen bieden dat nodig is. In de brief aan minister Koolmees staat: “De signalen uit het onderwijsveld en het feit dat veel gemeenten daardoor geen inschrijvingen op de Onderwijsroute krijgen, zijn zorgelijk. Daarmee dreigt er straks geen landelijk dekkend aanbod van de Onderwijsroute te zijn en kunnen niet alle statushouders de route volgen die hen de beste kansen biedt. Het gevolg daarvan is dat de Onderwijsroute voor een groot deel van het land compleet mislukt. Dit is voor gemeenten onacceptabel.”

Wel geld voor ICT en leerbaarheidstoets
Op maandag 4 oktober was er weer een bestuurlijk overleg over de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. In het bestuurlijk overleg zitten de ministeries van OCW en SZW om de tafel met VNG, Divosa en de onderwijskoepels. Er werd een klemmend verzoek gedaan aan de ministers om in gesprek te gaan met de aanbieders en dit probleem met de onderwijsroute op te lossen. Voor de benodigde ICT-voorzieningen en de leerbaarheidstoets is wel extra geld beschikbaar. Voor 2022 respectievelijk 6,5 en 6,2 miljoen.

https://vng.nl/nieuws/uitkomsten-bestuurlijk-overleg-wet-inburgering-2021-4-okt

 

 

 

gerelateerde artikelen

14 oktober

Gelijke kansen in werk: hoe zorgen we daarvoor?

Op maandag 15 november is de online slotbijeenkomst Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) van het […]

13 oktober

Hartheidsclausule

Maandag, vijfentwintig september tweeduizendzestien, vijf voor tien. Nog vijf minuten tot het einde van het […]

12 oktober

Onderzoek ‘Inburgering is ook: aandacht voor opvoeding en ouderschap’

Opvoeding en ouderschap zijn nog te vaak onderbelichte thema’s tijdens de inburgering. De nieuwe inburgeringswet […]