nieuws

Wmo-consulenten: “Wij doen continu onderzoek, dát is ons werk”

wmo-consulenten

“Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in de maatschappij,” schreef nu.nl eind september. Een ongenuanceerd en niet erg realistisch beeld, hoorden we van Wmo-consulenten die lid zijn van SAM. Hoe ziet hun dagelijkse werkpraktijk er eigenlijk precies uit? SAM laat hen uitgebreid aan het woord.

Volgens een inventarisatie van nu.nl krijgen mensen met een beperking ‘veel te weinig hulp’ om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Daarvoor sprak het nieuwsplatform met toezichthouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Hier wordt een wel erg ongenuanceerd beeld neergezet, zo horen we van meerdere Wmo-consulenten. Wat ons vooral opviel: er waren geen Wmo-consulenten geraadpleegd.

Hoe zien Wmo-consulenten hun werk en de dienstverlening aan mensen met een beperking in het algemeen? We spraken met twee van hen over een belangrijk deel van hun werk: het verstrekken van voorzieningen.

De komende tijd spreken we er graag meer! Wil je meepraten? Stuur een bericht naar hallo@sam.nl. Ook in de SAM-community willen we hierover graag met elkaar in gesprek. Meld je aan.

Dit is het artikel op nu.nl: ‘Gemeenten laten mensen met een beperking nog steeds massaal in de kou staan”

Schadelijk beeld
Marianne was 18 jaar Wmo-consulent en stapte afgelopen februari over naar het werkdomein. Ze is nu casemanager Werk. Vanuit haar jarenlange ervaring als Wmo-consulent reageert ze graag op het artikel in nu.nl. “Ik krijg wel kriebels als ik zo’n artikel lees. ‘Dit hebben we en hiermee moet je het doen,’ kreeg een cliënt te horen volgens het artikel. Dat is één cliënt. Eén aanvraag, waarmee je meteen een bepaald beeld neerzet. Een schadelijk beeld, als je het mij vraagt.”

Eerst onderzoeken
Marianne wijst erop dat de Wmo in 2015 veranderd is: “De Begeleiding en Dagbesteding kwam erbij, maar er kwam minder geld beschikbaar. Het is onze taak om op zoek te gaan naar de ‘goedkoopste compenserende oplossing’, terwijl mensen gewend zijn om naar producten te vragen. Ze willen een driewielfiets, of een taxipas bijvoorbeeld. Ze willen een ‘bestelling plaatsen’. Logisch, want zo werkte het vroeger. Nu moeten we als consulent eerst onderzoeken welke problemen er precies zijn bij de zelfredzaamheid. En dan samen met de inwoner kijken welke oplossing het beste is.”

Solidariteit
Ook Natascha, Wmo-consulent, wijst op de verandering in de wetgeving. “Het onderliggend principe is solidariteit. Dat betekent dat degenen die het zelf kunnen regelen of betalen dat ook doen. Maar dat is voor mensen niet duidelijk. En het is voor ons een lastige boodschap om te brengen. Mensen zeggen: als ik er recht op heb, dan wil ik het. Ze vinden het lastig dat wij dan al die vragen gaan stellen.”

“Mensen vinden het lastig dat wij al die vragen stellen”

“Ik was bij mensen thuis, in een grote vrijstaande woning. Zij hadden ook een camper, waar ze veel uitstapjes mee maakten. Alles wees erop dat het financieel goed ging, dus daar vroeg ik ook naar. Dat is dan een lastig gesprek. Wat bleek? Ze waren zich er helemaal niet van bewust dat de Wmo er in principe alleen is voor degenen die het niet zelf kunnen betalen. En hun huisarts ook niet. Ze gingen de traplift dus zelf aanschaffen. Dat gebeurt steeds vaker. Het is vaak geen onwil, maar onwetendheid.”

Van producten naar oplossingen
Dat denken in producten stamt eigenlijk van nog langer geleden. Van voor 2007, toen het nog de Wet voorzieningen gehandicapten was (Wvg). De naam zegt het al: van ‘voorziening’ naar ‘ondersteuning’. “We houden nu veel meer rekening met de situatie,” legt Marianne uit. “Wat het ons ook niet gemakkelijk maakt, is wat Natascha ook al aangaf, dat mensen ook van revalidatie-artsen of huisartsen horen wat er allemaal is. Ook die professionals denken vaak in producten en kijken niet breder naar oplossingen. Het zoeken naar die oplossingen, dát is ons werk. En mooi werk hoor!”

“Je moet dit werk niet doen als je houdt van toetsen en vinkjes.”

Natascha beaamt dat: “Het lastige is ook juist het leuke. Je moet dit werk niet doen als je houdt van toetsen en vinkjes. Je toetst wel aan wet en beleid, maar kijkt vooral naar de belemmeringen die iemand ervaart en hoe je die kunt compenseren. Het gaat om mensen: wie heb ik voor mij? Wat past bij deze persoon? Ons belangrijkste uitdaging is goed in contact komen met de burger, want dan kom je tot de goede oplossing. Je moet doorzien hoe iemand erbij zit. De wet is één ding, maar wij moeten er vooral voor zorgen dat mensen zich begrepen voelen.”

Professionele ontwikkeling
Een mooi, maar ook ingewikkeld vak dus, omdat wetten en regels steeds veranderen, maar mensen niet. “Dat klopt helemaal,” vindt Marianne. “Wij zijn ook allemaal mensen. We interpreteren criteria, kijken naar de inwoner, maar houden ook onszelf en elkaar scherp. We bespreken casuïstiek met collega’s, doen intervisie en blijven onszelf professioneel ontwikkelen.” “En we vertrouwen op elkaars oordeel,” vult Natascha aan. “Als jij met iemand in gesprek hebt gezeten, heb je ook de context en de sfeer daarbij. Ook daar zoek je naar evenwicht: vertrouwen op je eigen intuïtie en open staan voor advies van collega’s. We moeten samen scherp blijven, om het beste te blijven doen voor de inwoner én voor de samenleving.”

De volledige namen van Marianne en Natascha zijn bekend bij de redactie.

https://www.nu.nl/binnenland/6280456/gemeenten-laten-mensen-met-een-beperking-nog-steeds-massaal-in-de-kou-staan.html

gerelateerde artikelen

jong geleerd
19 februari

Kennisplatform voor re-integratiespecialisten van start

Ben jij re-integratieprofessional? Wil je de kwaliteit van het poortwachtersproces verbeteren? Dan ken je ikwilkennisdelen.nl vast al wel. Naast dit …

leidraad ontwikkelen
14 februari

SAM ontwikkelt een leidraad voor de inzet van Persoonlijke Ondersteuning

Wanneer en hoe zet jij een jobcoach in voor persoonlijke ondersteuning van een cliënt op een werkplek? Klantmanagers maken dagelijks …

menselijke maat leeuwarden
06 februari

De menselijke maat? In Leeuwarden werkt het.

Team Inkomen van de Gemeente Leeuwarden maakt werk van maatwerk. Uitvoerend professionals worden betrokken bij het beleid én krijgen een …