nieuws

SAM ontwikkelt een leidraad voor de inzet van Persoonlijke Ondersteuning

leidraad ontwikkelen

Wanneer en hoe zet jij een jobcoach in voor persoonlijke ondersteuning van een cliënt op een werkplek? Klantmanagers maken dagelijks lastige afwegingen bij die beoordeling. SAM gaat met ondersteuning van SBCM aan de slag met een leidraad hiervoor. We willen hiermee aan de slag met een selecte groep van ongeveer zes ervaren klantmanagers. We zoeken er nog twee of drie. Vereisten: kennis, ervaring en medewerking van je leidinggevende. Maar je moet vooral zin hebben in een professionele uitdaging. Deelname levert punten op voor je KRSD-certificatie.

De gemeente moet volgens de Participatiewet onderzoek doen naar de inzet van de voorziening Persoonlijke Ondersteuning (PO). Dit onderzoek is bij uitstek een taak van de klantmanager. Je kent de inwoner, kijkt naar de werkplek en constateert dat zonder intensieve en specialistische ondersteuning die plaatsing niet zal slagen. Je onderzoekt welke factoren ervoor gaan zorgen dat de plaatsing slaagt en duurzaam is. Uiteraard is er ook de context van lokale en landelijke wetgeving. Daar gaat de leidraad niet over, maar wel over hoe je je onderzoek koppelt aan die wetgeving.

Beroepsgroepen maken leidraden
Veel beroepsgroepen hebben leidraden. Dat zijn beschrijvingen van professioneel werken waarmee je afgewogen keuzes kunt maken. Het is eigenlijk een afspraak tussen vakgenoten: zo doen wij dat. Ook SAM gaat leidraden maken. De eerste waar wij behoefte aan zien is die voor de inzet van Persoonlijke Ondersteuning: hoe maak je daarin gedegen en professionele afwegingen? We werken samen met SBCM, NVvA en AKC om deze leidraad te ontwikkelen. Dat doen we vanuit het voor-en-door principe. In een SAM-werkgroep van ongeveer zes klantmanagers.

Wat levert het jou op?

  • Je helpt jezelf door je ervaringen en inzichten te verrijken met die van collega’s in de werkgroep.
  • Je helpt al je vakgenoten hun werk op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren.
  • Je draagt bij aan de collectieve professionalisering van de beroepsgroep.
  • Je leert veel: hoe je de beste afwegingen maakt, hoe je aan informatie komt die daarvoor nodig hebt.

Je spreekt met partijen die baat hebben bij PO, vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Met jobcoaches waar je mee samenwerkt om een goed begeleidingsplan te bepalen. Met arbeidsdeskundigen om te leren van hun ervaringen. Met wetenschappers om te profiteren van hun kennis.

En... deelname aan deze SAM-werkgroep levert je punten op om je te certificeren (KRSD).

Hoe ziet het proces eruit?
Met je werkgroepsgenoten en de programmamanager van SAM (Branko Hagen) maak je een ontwikkelplan. Daarvoor organiseren we drie sessies.

  1. Vervolgens ontwikkel je, afhankelijk van de gekozen aanpak, in zes tot acht sessies een concept- leidraad.
  2. Die concept-leidraad zet je uit in de praktijk om te zien of bijstellingen nodig zijn.
  3. Daarna bieden jullie de leidraad aan aan de beroepsvereniging om er de officiële status van SAM-leidraad aan te geven.

Praktisch
Zodra we de groep professionals compleet hebben, stemmen we samen de planning af. Ook als het gaat om fysiek of online samenkomen. Van de drie sessies in het eerste deel (punt 1 hierboven) willen we minstens één keer fysiek samenkomen. Dat eerste deel, het ontwikkelplan, willen we graag vóór de zomer afronden.

Let op: het is belangrijk dat je leidinggevende jouw deelname goedkeurt en (uiteraard) faciliteert.

Jij bepaalt de standaard
Heb je zin om dit traject, samen met andere klantmanagers te doorlopen en om straks deze leidraad op jouw conto te kunnen schrijven? Om van meerwaarde te zijn voor al je vakgenoten en vooral ook voor de inwoners en bedrijven die geholpen zijn met Persoonlijke Ondersteuning? Neem dan contact op via hallo@sam.nl

gerelateerde artikelen

wetsartikel pro actieve dienstverlening
18 april

Wetsvoorstel pro-actieve dienstverlening: wat merk jij ervan?

SAM houdt in de gaten of wetsvoorstellen belangrijk zijn voor ons werk. Dit is er zo eentje die we er …

01_20211011_Inburgering_beeld_V01
18 april

Gevraagd: inburgeringsconsulenten met een mening

In de media zien we regelmatig iets over de nieuwe inburgeringswet. We lezen artikelen en beschouwingen, maar weinig vanuit de …

inaugurele rede lineke van hal
08 april

“Versterken van publieke professionaliteit is cruciaal”

Dr. Lineke van Hal hield op 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector ‘Beroepsvorming in het Publiek Sociaal Domein’. …