nieuws

Mijn route naar inburgering

mijn route naar inburgering

Inburgeringsprofessionals weten dat je iemand eerst goed moet leren kennen, wil je diegene goed kunnen begeleiden naar werk, school of zelfredzaamheid. Daar heeft Divosa een handig werkblad voor gemaakt. Als houvast in gesprekken tussen professional en inburgeraar.

Dit werkblad is een geüpdatete versie van een eerder werkblad van het project Veranderopgave Inburgering. Daaraan hebben ook inburgeraars en gemeenten meegewerkt.

Het werkblad is ook verkrijgbaar in Engels, Arabisch, Tigrinya, Dari en Turks.

Hier vind je meer informatie en kun je de bladen downloaden.

Meer weten? Neem contact op met inburgering@divosa.nl

gerelateerde artikelen

jong geleerd
19 februari

Kennisplatform voor re-integratiespecialisten van start

Ben jij re-integratieprofessional? Wil je de kwaliteit van het poortwachtersproces verbeteren? Dan ken je ikwilkennisdelen.nl vast al wel. Naast dit …

leidraad ontwikkelen
14 februari

SAM ontwikkelt een leidraad voor de inzet van Persoonlijke Ondersteuning

Wanneer en hoe zet jij een jobcoach in voor persoonlijke ondersteuning van een cliënt op een werkplek? Klantmanagers maken dagelijks …

menselijke maat leeuwarden
06 februari

De menselijke maat? In Leeuwarden werkt het.

Team Inkomen van de Gemeente Leeuwarden maakt werk van maatwerk. Uitvoerend professionals worden betrokken bij het beleid én krijgen een …