nieuws

Leergang Simpel Switchen weer van start!

simpelswitchen.JPG

Na het overweldigende succes vorig jaar, organiseren we dit najaar een tweede, herziene editie van de leergang Simpel Switchen. Wil jij het mensen makkelijker maken om een stap te zetten naar (beschut) werk en eventueel weer terug? Wil je ontdekken welke handelingsruimte je als professional hebt? Dan is deze online leergang van SAM, Divosa en Movisie iets voor jou. Meld je aan voor een, meerdere of alle modules!

Het sociaal domein kent veel wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt die stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Voor wie?
Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Na afloop van de leergang…

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

Kosten
Deelname aan de leergang kost €200,-. Je kunt ook aan losse modules meedoen. Dat kost €50,- per module.

De modules
De modules van de leergang vinden plaats op 31 oktober, 14 november, 7 december en 25 januari.

Bijeenkomst 1. Simpel Switchen: het gedachtegoed – de beroepsopdracht
Datum: 31 oktober 2023
Tijdstip: 10.00 – 12.30 uur

In deze sessie zoomen we in op de beroepsopdracht, de dagelijkse praktijk en wet- en regelgeving. Waar zitten de raakvlakken tussen het werkproces en dienstverlening van gemeenten, het UWV, de zorg- en dagbestedingsinstellingen? Hier wordt kennis gemaakt met elkaars context, opdracht (wet- en regelgeving) en uitvoering. Waar lopen professionals in de praktijk tegenaan? En wanneer kan er wél samengewerkt worden en waar liggen de grenzen van je eigen opdracht? Hoe kan de samenwerking zo ingericht worden dat de dienstverlening aan de burger versterkt wordt?

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Bijeenkomst 2. Stevig in je schoenen: professionalisering en identiteit
Datum: 14 november 2023
Tijdstip: 10.00 - 12.30 uur

Wat voor soort professional ben jij eigenlijk? Wat is jouw professionele identiteit? Deze bijeenkomst helpt je je professionele identiteit te versterken, wat een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen maken van beslissingen met groot gewicht in de praktijk van alledag.

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Bijeenkomst 3. Professionele autonomie: wat is je handelingsruimte?
Datum: 7 december 2023
Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

Je bent uitvoerend professional, dus de wet is je leidraad. Maar de wet laat ook handelingsruimte over. Nu nog meer dan vroeger. Deze ‘discretionaire’ ruimte geeft jou de ruimte om als professional het goede te doen in een bepaalde situatie. Dat vraagt telkens opnieuw lastige afwegingen. Het beroepsstatuut helpt je daarbij.

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Bijeenkomst 4. Samenhangend beleid: virtuele inspiratie on tour!
Datum: 25 januari 2024
Tijdstip: 10.00 - 12.30 uur

Hoe doe je dat dan: samenhangend beleid formuleren, waar je als professional echt mee uit de voeten kunt. We besteden aandacht aan meerdere voorbeelden uit de praktijk. En we laten ons inspireren door de werkwijze bij Gemeente Oss: van Zorg naar Werk. Marjet van Houten licht die aanpak toe: “Professionals zijn vaak onbekend met elkaars wereld en spreken elkaars taal niet.” Welke stap zou jij vanuit jouw rol en functie als eerste kunnen zetten?

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Meer info?
Je kunt bij SAM, Divosa en Movisie al veel lezen en leren over Simpel Switchen. Wil je zelf alvast op onderzoek uit? Dat kan bijvoorbeeld hier:

https://sam.nl/nieuws/simpel-switchen-toolkit-voor-flexibel-wisselen-tussen-uitkering-en-werk/https://www.divosa.nl/onderwerpen/simpel-switchen-de-participatieketen
https://www.movisie.nl/artikel/simpel-switchen-dagbesteding-naar-werk

Op de hoogte blijven van de landelijke ontwikkelingen? Weten welke gemeenten ook Simpel Switchen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

gerelateerde artikelen

wmo-consulenten
27 november

Wmo-consulenten: “Wij doen continu onderzoek, dát is ons werk”

“Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in …

digitale goodiebag
24 november

Waar werd jij wijzer van?

Welk boek of welke reportage moeten alle uitvoerend professionals in het sociaal domein echt zien? Welk instrument of welke aanpak …

mijn route naar inburgering
24 november

Mijn route naar inburgering

Inburgeringsprofessionals weten dat je iemand eerst goed moet leren kennen, wil je diegene goed kunnen begeleiden naar werk, school of …