nieuws

Geertje schuift aan in Den Haag

Geertje Participatiewet

SAM praat mee over het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’. Maar wie schuift er namens SAM precies aan op het ministerie? In de werkgroep over participatie is dat Geertje Rasing, een ervaren professional uit de Achterhoek. “Ik ben een van de weinigen aan tafel die echt met inwoners heeft gewerkt.”

Inmiddels is Geertje beleidsadviseur Werk en Inkomen bij Gemeente Oude-IJsselstreek, waar ze een eigen sociale dienst hebben opgericht. Daarvóór werkte ze 7,5 jaar als consulent werk en consulent nieuwkomers. In die tijd was ze ook bestuurslid van SAM.

Welcome to the real world
“Leuk!” was haar eerste reactie toen ze gevraagd werd om namens SAM mee te praten over het wetsvoorstel. “Even checken wat mijn leidinggevende ervan vindt.” Die was enthousiast en Geertje schoof aan in Den Haag. “Het is vooral interessant om op een ander niveau mee te kunnen denken. Je kan op deze manier een klein beetje, dat hoop ik tenminste, invloed uitoefenen over hoe die Participatiewet er in de toekomst uit gaat zien.”

“Interessant om op een ander niveau mee te kunnen denken”

“Ik kom uit de uitvoering, ben jarenlang consulent geweest, en merkte in de eerste bijeenkomst dat ik in die werkgroep een van de weinigen ben met die achtergrond. Dus ik ben blij dat ik die praktijkervaring in kan brengen. Een flinke dosis ‘welcome to the real world’, zeg maar. Om er uiteindelijk wat beters uit te halen voor de inwoners.”

Praktijk is niet maakbaar
De werkgroep waar Geertje deel van uitmaakt is bezig met de herijking van de beleidsvisie van de Participatiewet. De werkgroep moet uiteindelijk een pallet aan keuzes opleveren waar de politiek vervolgens knopen over door kan hakken. Geertje: “Ik wil ervoor zorgen dat al die keuzes ook echt haalbaar zijn: is het uitvoerbaar voor de professional?”

“Ik roep regelmatig: “Is dit werkbaar?””

“De praktijk is complex en niet zo maakbaar als op het ministerie nog wel eens gedacht wordt. Een simpel voorbeeld: hebben we niet te weinig professionals om dit uit te voeren? En geven we ze de juiste handvatten om het uit te voeren? Ik roep dus regelmatig: “Is dit werkbaar?” Bovendien moet wat SAM en mij betreft heel duidelijk zijn dat dit werk door gekwalificeerde uitvoerend professionals gedaan moet worden. Dat blijf ik in de gesprekken ook steeds benadrukken.”

Recht op begeleiding
“Het is heel interessant om echt over de inhoud van die wet na te denken. Bijvoorbeeld over het feit dat de wet ervan uitgaat dat iedereen kan werken. Maar dat is niet zo. Gek eigenlijk, dat hij nu Participatiewet heet, want we gaan nu participatie pas echt een plek geven in de regels. Het gevaar is wel dat we het nu weer alleen over participatie hebben. Terwijl er een groep is die wel aan het werk kan en kortdurend ondersteuning nodig heeft.”

“Zet je de beperking centraal, of de behoefte van de inwoner?”

“Ook interessant: we hebben nu het recht op uitkering, maar moet het niet zijn ‘recht op begeleiding’? Op dit moment wordt niet iedereen passend begeleid naar werk of participatie. Passend begeleiden vraagt tijd en middelen. Moet dat altijd vanuit de Participatiewet gebeuren, of ook uit het voorliggend veld of Wmo? Het hoeft dus ook niet per se de klantmanager te zijn die die begeleiding uitvoert. Die discussie voeren we ook. En vervolgens: zet je dan de beperking - kan x% werken - centraal of de behoefte van die inwoner? Die keuzes maken we nu. Echt heel tof dat ik namens SAM daarover mee kan praten.”

gerelateerde artikelen

jong geleerd
19 februari

Kennisplatform voor re-integratiespecialisten van start

Ben jij re-integratieprofessional? Wil je de kwaliteit van het poortwachtersproces verbeteren? Dan ken je ikwilkennisdelen.nl vast al wel. Naast dit …

leidraad ontwikkelen
14 februari

SAM ontwikkelt een leidraad voor de inzet van Persoonlijke Ondersteuning

Wanneer en hoe zet jij een jobcoach in voor persoonlijke ondersteuning van een cliënt op een werkplek? Klantmanagers maken dagelijks …

menselijke maat leeuwarden
06 februari

De menselijke maat? In Leeuwarden werkt het.

Team Inkomen van de Gemeente Leeuwarden maakt werk van maatwerk. Uitvoerend professionals worden betrokken bij het beleid én krijgen een …