nieuws

‘Aan ons zal het niet liggen’

essay-lange-relatie.jpg

Wat een goed verhaal! ‘Het geheim van de lange relatie’ is een essay van Radboud Engersen (Movisie), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer) en Rienk Janssens (VNG). Het vertelt wat SAM betreft het verhaal dat uitvoerend professionals al jaren verkondigen, daarom werkten we van harte mee. De moraal: ‘Continuïteit is de belangrijkste randvoorwaarde voor het succesvol aanpakken van sociale problemen.’ “Ja natuurlijk!” reageert Marcel van Druenen, directeur van SAM.

“Continuïteit, regelrust, echt contact, een lange adem… vraag het de SAM-professionals en ze weten precies waar de schoen wringt. Het is daarom enerzijds fantastisch dat het in dit zo gedegen en heldere essay nog maar eens benoemd wordt. Maar het maakt me anderzijds treurig dat dat nog steeds nodig is. En dat de veranderingen – of beter: acties om eens te stoppen met al dat veranderen - nog steeds nauwelijks van de grond komen.”

Hart
“Het is ons als SAMmers allemaal uit het hart gegrepen: ’Besef dat vernieuwing niet altijd gelijk staat aan verbetering en bouw voort op de kennis die er al is.’ Ook herkenbaar: het pijnpunt van continuïteit. En dan met name het verschil in tijdscycli tussen enerzijds bestuurders en managers en anderzijds professionals in organisaties: ‘De doelen van de eerste groep staan vaak haaks op de langere tijdschalen en inspanningen waarmee de tweede groep op de werkvloer werkt.’”

Onbescheiden
“We hebben van harte meegewerkt aan dit essay. Want we onderschrijven de boodschap van de schrijvers met heel ons professionele hart: lange relaties hebben onnoemelijk veel waarde! Maar net zoals in gewone relaties vragen ze wel onderhoud, zoals de schrijvers ook aangeven: ‘Dat onderhoud vindt bijvoorbeeld plaats door meer onderling van elkaar te leren. Gemeenten hoeven niet zelf allemaal het wiel uit te vinden noch zelf het relatiegeheim te ontdekken. Dat onderlinge gesprek en die ervaringsuitwisseling kunnen nog wel een impuls krijgen.’ Aan ons zal het niet liggen.”

Hier vind je het essay.


Is getekend,


Marcel van Druenen,

Namens SAM, beroepsvereniging voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein

gerelateerde artikelen

netwerksymposium vakmanschap.jpg
03 februari

Hoe word je een ‘goede’ uitvoerend professional?

Wat moet een uitvoerend professional allemaal ‘kunnen’? Als beroepsgroep hebben we een beroepsprofiel en -statuut, …

profielfoto-mark-lauriks.jpg
31 januari

Roep om kortere BKR-registratie wordt luider

“Als mensen een zwaar traject door zijn gegaan om hun schulden af te lossen, verdienen …

nuggers.jpg
26 januari

Meer aandacht nodig voor nuggers met een arbeidsbeperking

Veel jongeren met een beperking komen in aanmerking voor een uitkering via het UWV of …