nieuws

Nieuw: gesprekskaarten voor betere begeleiding van vergunninghouders

SAM is op zoek naar vier gemeenten die in een pilot met dit nieuwe instrument aan de slag willen.

 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn gesprekskaarten ontwikkeld waarmee management en beleidsmakers betrokken worden bij de dagelijkse praktijk van de professional. Ze bevorderen een lerende en reflecterende cultuur in de organisatie, specifiek in het inburgeringsdomein. SAM zoekt vier gemeenten voor de pilotfase, met het doel om de gesprekskaarten op te nemen in het opleidingsprogramma over de nieuwe Wet Inburgering.

De gesprekskaarten bevorderen de dialoog tussen professionals enerzijds en leiding en beleidsmakers anderzijds. En ze helpen professionals bij het reflecteren op het gesprek met de inburgeraar. Het gaat per gemeente om vier workshops van elk 1,5 tot 2 uur. Tijdens de workshops komen echte casussen op tafel. “Je hebt er als organisatie dus direct iets aan,” benadrukt Nora Kasmi, beleidsadviseur bij SAM en senior beleidsadviseur bij gemeente Zoetermeer.

Goede aanvulling
Volgens Ton Sprangers, projectcoördinator Inburgering bij Divosa, is dit hulpmiddel een goede aanvulling op het opleidingsprogramma voor professionals in het kader van de nieuwe Wet inburgering. Ton: “Daarin werkt Divosa met 35 regiocoördinatoren aan de invoering van de nieuwe wet. Er is in opdracht van het ministerie een programma voor deskundigheidsbevordering opgezet en een programma ‘De wereld van de inburgeraar’. Deze voorzien echter niet in het ontwikkelen van een lerende en reflecterende cultuur en de betrokkenheid van management en beleid daarbij.”

Geïnteresseerd?
Meld je aan via nora.kasmi@sam.nl. De workshops worden dan in goed overleg gepland en georganiseerd.

gerelateerde artikelen

17 september

Ruimte voor maatwerk? Kwestie van de wet beter uitvoeren

Als we als gemeentelijk professionals aan mensen in de bijstand maatwerk willen leveren, moeten we […]

17 september

Gezocht: kritische professionals voor Vraagtafels

Haal meer uit onderzoek, verrijk je dagelijkse werk. Wil jij jouw werk én dat van […]

17 september

Denk je mee over inburgering?

We beginnen weer met de SAMendenkgroep Inburgering! Nog een paar maanden en dan starten de […]